לרכוש ולרחוש

שודר ביום 8.9.22

בימינו רוב הישראלים הוגים כ' רפה וח' באותו האופן, ומכאן הבלבול בין ביטויים כגון 'רחש כבוד' ו'רכש את אמונו'. נעשה אפוא מעט סדר, וגם נראה מה הקשר ל'מרחשת' ול'לחש רחש'.