מפגש או מאבק: עברית ולשונות אחרות (כסלו תשפ"ג, דצמבר 2023)

סדנה והרצאה לחנוכה – יום שני כ"ח בכסלו, 11 בדצמבר

איך מתפתחת שפה?
כיצד השפיע המפגש עם היוונית על אוצר המילים העברי?
האם העברית "מתייוונת" ומה אליעזר בן־יהודה היה חושב על זה?

בחנוכה תשפ"ד ציינו 101 שנים למותו של אליעזר בן־יהודה, מחיה השפה העברית. מרכז התרבות וההדרכה הזמין אתכם לסדנה ולהרצאה לרגל החג ולכבודו של בן־יהודה.

  • סיפורה של מילה – סדנה שבה עקבנו אחר גלגוליהן של מילים מן העברית העתיקה ועד לעברית של ימינו – סיפור על רצף ותמורות. גילינו כיצד התפתחה העברית, כיצד השפיעו עליה שפות אחרות ואם יש סיבה לדאוג לגורלה בעתיד. הסדנה שולבה באמצעים ממוחשבים ואפשרה מעורבות פעילה וחווייתית של המבקרים.
  • אליעזר בן־יהודה: האידאולוג שהפך למותג – הרצאתה של ד"ר נטע דן, חוקרת תקופת תחיית הדיבור העברי.

המועד: יום שני כ"ח בכסלו תשפ"ד, 11 בדצמבר 2023, בשעה 11:00.

המקום: בית האקדמיה ללשון העברית, קריית האוניברסיטה, גבעת רם, ירושלים.
הוראות הגעה

הפעילות נערכה בחסות משרד המורשת והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל. הכניסה ללא תשלום.