העברית הצה״לית

להיכנס מתחת לאלונקה – שיחה על העברית הצה”לית, מרחשוון תשפ”ד, נובמבר 2023

מפגש מקוון

איך הפך המושג ‘רוח הלחימה’ לרעל?
איזה חיל תרם הכי הרבה מילים לעברית?
מתי נקבעו שמות הדרגות בצה”ל?
איך הפך ביטוי כמו ‘צל”ש או טר”ש’ מצבאי לפוליטי?

במפגש המקוון שהתקיים בי”ז במרחשוון תשפ”ד, 1 בנובמבר 2023, שוחחה ורד ליון־ירושלמי, יועצת התקשורת של האקדמיה, עם ד”ר רוביק רוזנטל, בלשן מילונאי וסופר, אשר ספרו “מדברים צהלית” עוסק בדיוקן שפת הצבא הישראלי.

בשיחה בחנו כיצד השפה הצבאית משפיעה על שפת היום־יום הישראלית בכל תחומי החיים, ובדקנו אם יש גם השפעה של השפה האזרחית על שפת החיילים, וכמובן שוחחנו גם על הסלנג הצבאי.

 

לצפייה: