קול קורא

הגשת מועמדות למלגת האקדמיה ללשון העברית על שם ראובן אוחנא לשנת תשפ"ד

האקדמיה ללשון העברית מזמינה אתכם, תלמידים ותלמידות של החוגים ללשון העברית, להגיש מועמדות למלגת האקדמיה ע”ש ראובן אוחנא.

המלגה מוענקת בתרומת בני משפחת ראובן אוחנא ז”ל להנצחת זכרו.

המלגה מיועדת למי שעומד בשלושת התנאים האלה במצטבר:

  •  תלמיד השנה השנייה או השלישית של התואר הראשון בחוגים לשון העברית באחת האוניברסיטאות בישראל
  • בעל הישגים טובים בלימודים
  • בעל רקע חברתי־כלכלי (סוציו־אקונומי) המצדיק לפי שיקול דעתה של ועדת המלגה מתן מלגה.

כל המבקש לזכות במלגה ימלא את טופס הבקשה למלגה וישלח את הטופס הסרוק בלוויית המסמכים המבוקשים אל ועדת המלגה.

המועד האחרון להגשת המועמדות: יום חמישי כ”ב בשבט תשפ”ד, 1 בפברואר 2024.

לתקנון המלגה, להצהרת המועמד והמועמדת ולטופס ההרשמה ראו כאן.
כתובת דוא”ל להגשת הבקשה הסרוקה: [email protected]