חילופי מנכ"ליות באקדמיה ללשון העברית (אב תשפ"ג, אוגוסט 2023)

ב־31 ביולי 2023 פרשה טלי בן־יהודה, מנכ"לית האקדמיה ב־17 השנים האחרונות, לגמלאות. לתפקיד מנכ"לית האקדמיה מונתה סגניתה דורית לרר.

בי"ג באב תשפ"ג, 31 ביולי 2023, סיימה טלי בן־יהודה קצת יותר משבע עשרה שנים בתפקיד מנכ"לית האקדמיה ללשון העברית.

טלי בן־יהודה החלה את עבודתה באקדמיה בסוף שנות השמונים של המאה העשרים, ובין השאר עמדה בראש ההוצאה לאור של האקדמיה. בשנות מנכ"לותה הובילה בן־יהודה שינויים רבים במוסד הוותיק והצנוע, והביאה לפתיחתו לציבור במגוון רחב של אמצעים, ובהם שיתוף הציבור בחידושי המילים, כינוסים פתוחים ופרסומים לציבור הרחב, וכן הייתה שותפה לייסודו של יום העברית המצוין בכל שנה במגוון פעילויות בהובלת האקדמיה ללשון העברית. היא יזמה את הקמת מערך ההשתלמויות של האקדמיה, את הקמת ארכיון האקדמיה ושכלולו ואת הקמת מרכז התרבות וההדרכה שנפתח בבית האקדמיה בשנה האחרונה. בראש מפעלותיה וחזונה עמד הרעיון להקמת קריה חדשה לאקדמיה ובה מוזאון העברית (המִנוֶוה).
בתקופת כהונתה שינתה האקדמיה את פניה והפכה לגוף מוכר ואהוד בחברה הישראלית ואף מחוצה לה.

בן־יהודה פעלה רבות למען עובדי האקדמיה, ובראש הישגיה בתחום זה ההסכם הקיבוצי שהביא להסדרת העבודה באקדמיה לאחר שנים רבות של עבודה ללא כל הסכם.

עובדי האקדמיה, חברי האקדמיה ואוהבי האקדמיה מודים מקרב לב לטלי בן־יהודה על כל פועלה למען האקדמיה ולקידומה ועל השנים הרבות שנתנה את כל חילה למוסד בעבודה מסורה וללא לאות, בשמירה קפדנית על מִנהל תקין, בצניעות ובפתיחות אנושית.

דורית לרר היא המנכ"לית החדשה של האקדמיה. את עבודתה באקדמיה החלה לרר בשנת 2000 ומילאה כמה תפקידים: עבודה במפעל המילון ההיסטורי, ריכוז מפעל המילון, ריכוז הפיתוח של אתרי האקדמיה במרשתת וניהול המיזם להקמת מנווה האקדמיה. בשמונה השנים האחרונות היא כיהנה כסגנית המנכ"לית.

חברי האקדמיה ועובדיה מאחלים למנכ"לית החדשה הצלחה רבה בהובלת האקדמיה ובקידומה במעלה המאה העשרים ואחת.