תלמוד ירושלמי

תלמוד ירושלמי

הדפסה רביעית עם קונטרס תיקונים מורחב ומעודכן

מהדורת התלמוד הירושלמי של מפעל המילון ההיסטורי מבוססת על כתב יד ליידן הנודע, שממנו משתלשלים ויורדים כל הדפוסים. במהדורה שלפנינו מובאת מסירת היסוד במלואה, בציון כל הגהותיה.

הירושלמי חולק למשניות ולפסקאות, פסוקים ומשניות סומנו במירכאות, הוכנס פיסוק, צוינו חסרונות, הושלמו השלמות מכתבי יד ומקטעי גניזה, סומנו נוסחים תמוהים בסימני קריאה ועוד – הכול מצוין כראוי, באופן שהמעיין יכול תמיד לשחזר את הנוסח המקורי של כתב היד.

מבוא מקיף מאת פרופ’ יעקב זוסמן מקדים את המהדורה.

בהדפסה זו הורחב קונטרס התיקונים משנת תשע”ו, ומשולבים בו מאות תיקונים חדשים.

לתוכן העניינים

עם המהדורה

מבוא מאת יעקב זוסמן

הקדמה מאת בנימין אליצור

לרכישה

המעוניינים בקונטרס בלבד יכולים לרכוש אותו בנפרד כאן