ההליך לאיתור מנכ"ל או מנכ"לית לאקדמיה ללשון העברית

 1. קול קורא
  • האקדמיה תפרסם בעיתונים יומיים וכן באתר שלה במרשתת "קול קורא" להגשת מועמדות לתפקיד המנהל הכללי או המנהלת הכללית של האקדמיה ללשון העברית (להלן: "המנכ"ל").
  • משך הזמן להגשת המועמדות: שלושה שבועות מיום הפרסום בעיתונים.
 1. ועדה לאיתור מועמדים לתפקיד המנכ"ל או המנכ"לית
  • מִנהלת האקדמיה תמנה ועדה של שלושה חברים לאיתור מועמדים מתאימים לתפקיד.
  • מיון ראשון: מתוך המועמדויות שיוגשו יגבשו חברי הוועדה רשימה של עד חמישה מועמדים מומלצים על פי קריטריונים של השכלה וניסיון ועל פי והתרשמותם הכללית מן המועמדים וממידת התאמתם לתפקיד ככל האפשר על פי קורות החיים.
  • מיון שני: הוועדה תזמן את המועמדים המומלצים לראיונות אישיים בהשתתפות נשיא האקדמיה. הקריטריון לשיפוט המועמדים הוא התרשמות מן המועמדים וממידת התאמתם לתפקיד.
  • המנכ"ל שייבחר יהיה אחד מן המועמדים שזומנו למיון השני.
 1. בחירת המנכ"ל
  • בתום הליך האיתור ימנה נשיא האקדמיה את המנכ"ל בעצה אחת עם המִנהלה.