שלו פרפל – חתן הפרס לשנת תשפ"ג

נימוקי ועדת הפרס

שלו פרפל השתלב במזכירות המדעית בשנת תשע"ט (2018), ועד מהרה הפכו שני תחומים לנחלתו הבלעדית: מיזם לוחות נטיית השם ותחום התעתיק. בעבודתו על הגהת לוחות הנטייה שהשלים לאחרונה באו לידי ביטוי ידיעותיו המצוינות במערכת הצורות, שליטתו בספרות העזר והקפדה על גישה מערכתית של כלל מאגרי המידע של האקדמיה.

בתחום התעתיק, ובעיקר התעתיק לצורכי שילוט, באים לידי ביטוי שליטתו המוחלטת של שלֵו בכללי התעתיק השונים, ידיעת ערבית ושפות נוספות, דייקנות ויכולת מחקר. שלֵו הוא כיום בר הסמכא בתחום זה באקדמיה והוא משמש יועץ לגופים מרכזיים בארץ.

שלו הוא חבר צוות נאמן ואהוד במזכירות המדעית, מעורב בכלל פעילותה (תשובות, דקדוק והמילון) ומשתף מידיעותיו וממקורות המידע שלו בנדיבות ובנעימות.

בשל כל אלה נמצא שלו פרפל ראוי לפרס עובד המחקר המצטיין של האקדמיה ללשון העברית לשנת תשפ"ג.

פרופ' אהרן ממן, נשיא האקדמיה, יו"ר ועדת הפרס
פרופ' יוסף עופר, סגן נשיא האקדמיה, ועדת הפרס

ירושלים, כ"ח בניסן תשפ"ג (19 באפריל 2023)