מטבעות מסתתרים- פתרונות

1. כיד המלך

2. בכי תמרורים

3. ידו על העליונה

4. מילא פיו מים

5. ליל שימורים

6. אחד בפה ואחד בלב

7. נשא פרי

8. כפתור ופרח

9. קפיצת הדרך

10. קשר כתרים

11. אורו עיניו

12. סלע המחלוקת

13. הולך בתלם

14. סמרו שערותיו

15. נפלו פניו

16. ביעף

17. הלבנת פנים