מאגרים MAAGARIM

אתר מאגרים התעדכן והתעשר בחיבורים חדשים

באתר "מאגרים" של מפעל המילון ההיסטורי נוספו חיבורים חדשים.

בין החיבורים שנוספו:

מקצת החיבורים מוצגים לפי שעה כטקסט בלבד, קודם השלמת העיבוד לערכים, וזאת מתוך ראיית החשיבות בהצגת הטקסט המותקן גם קודם עיבודו השלם.

לסרטוני הדרכה לשימוש באתר לחצו כאן.