תחרות לעיצוב סמליל למדור לשפת הסימנים הישראלית (אלול תשפ"ב, ספטמבר 2022)

לאקדמיה הוגשו 11 הצעות לעיצוב סמליל למדור לשפת הסימנים הישראלית באקדמיה ללשון העברית.

ועדת השיפוט בראשות חברת הכנסת לשעבר שירלי פינטו התכנסה לישיבה ביום חמישי, 24 בנובמבר 2022, ודנה בכל אחת מההצעות.

הוועדה החליטה שלא לבחור בשום הצעה משום שלדעת חבריה ההצעות שהוגשו לשיפוט לא שיקפו את מהותה של שפת הסימנים הישראלית.

האקדמיה מודה מאוד לכל משתתפי התחרות והיא תמשיך לפעול לעיצוב סמליל לשפת הסימנים הישראלית.

לכל הפרטים להגשת ההצעות ולתקנון התחרות

 

תשובות לשאלות – תחרות לעיצוב סמליל