תחרות לעיצוב סמליל למדור לשפת הסימנים הישראלית

המדור לשפת הסימנים הישראלית הוקם באקדמיה ללשון העברית באמצע שנת תשפ"ב–2022 במטרה לממש את החלטת ממשלת ישראל בדבר "הבטחת שימור ופיתוח שפת הסימנים הישראלית".

למדור הולכת ומתגבשת פעילות חשובה ומגוונת, ודיווחים עליה יתפרסמו באתר האקדמיה ללשון העברית.

עתה אנו מזמינים אתכם, מעצבים ומעצבות בעלי זיקה לשפת הסימנים, להשתתף בתחרות לעיצוב הסמליל (לוגו) שילווה את פעילות המדור לשפת הסימנים ויוצג לצד סמליל האקדמיה.

אנו מצפים ומקווים שהסמליל שייבחר ישקף את מהותה של שפת הסימנים הישראלית וייצג אותה.

לכל הפרטים להגשת ההצעות ולתקנון התחרות