סמל מדינת ישראל

רשימת שמות היישובים בישראל

בעברית, בערבית ובאותיות לטיניות

המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית מביאה לפניכם את שמות היישובים בישראל בארבעה כתיבים: כתיב מלא, כתיב מנוקד, כתיב בערבית ותעתיק לאותיות לטיניות. הכתיבים נשענים על כללי הניקוד וכללי הכתיב המלא בעברית ועל כללי התעתיק שנקבעו באקדמיה ללשון העברית ובוועדת השמות הממשלתית בהשתתפות נציגים של האקדמיה ללשון הערבית.

מטרת הרשימה להביא לכתיב אחיד ותקני של שמות היישובים בכל המערכות ובמרחב הציבורי.

ברשימה כלולים שמות היישובים בישראל (ובכלל זה היישובים המוסדיים והיישובים היהודיים מעבר לקו הירוק). יוער כי האקדמיה אינה קובעת את השמות עצמם; על כך אמונה ועדת השמות הממשלתית. כמו כן האקדמיה לא קבעה אילו יישובים ייכללו ברשימה; בגיבוש הרשימה הסתמכנו על הרשימון של ועדת השמות הממשלתית ונעזרנו ברשימה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

רשימה זו נועדה להיות כלי עזר למשרדי הממשלה ולגופים המשַלטים (בשלטי דרכים ובשילוט אלקטרוני), עורכי לשון בגופי תקשורת, מנהלי מאגרי מידע ועוד.

כללי התעתיק מובאים באתר האקדמיה ללשון העברית – ראו כאן.

הערות למעיינים

  1. הרשימה מובאת בסדר האל"ף־בי"ת של השמות בעברית.
  2. יישובים שוועדת השמות הממשלתית אישרה את שינוי שמם משנת תשס"ה (2005) ואילך – שמם הקודם מובא בהערה.
  3. מקצת השמות אינם באים בתעתיק אלא לפי מסורת כתיבם המקובלת (למשל ירושלים – Jerusalem; תל־אביב–יפו – تل أبيب – يافا; נצרת – الناصرة – Nazareth).
  4. התעתיק מערבית לעברית מבוסס על ההגייה הערבית העממית, והתעתיק מערבית לאותיות לטיניות הוא על פי ההגייה הקלסית (למשל الفريديس – פְרֵידִיס – Furaydis).

הערות למשַלטים

  1. בשמות שיש חשש לטעות בקריאתם מומלץ להשתמש בניקוד עזר, למשל לִבנים, באר מִלכה, אִכּסאל, נווה אוּר, יסוּד המעלה, מְפלסים, אחיסָמך, אלישָׁמע, כְּסָלון, בֶּרֶכיה.
  2. כשאין אפשרות טכנית לסמן h̠ בקו תחתון תמורת ח או ح, יש לתת גרש מפריד בין רצפי האותיות th ,sh ו־kh, למשל יִצְחָק – Yits'hak, בִּטְחָה – Bit'ha, מַכְּחוּל – Mak'hul.
  3. במקומות שאין אפשרות להציג את ניקוד העזר בערבית, אפשר להוסיף אימות קריאה, למשל אֳפָקִים – أوفكيم (על פי הכללים أُفَكيم), מַעֲלֵה אֲדֻמִּים – معلي أدوميم (مَعلي أدُميم), כִּסּוּפִים – كيسوفيم (كِسوفيم).

לרשימת שמות היישובים בישראל בקובץ PDF

לרשימת שמות היישובים בישראל בקובץ אקסל

אות א

כתיב מלא כתיב מנוקד ערבית כתיב לטיני
א־סייד אֶ־סַּיֶּד السيد As-Sayyid
אבו ג'וויעד אַבּוּ גְ'וֵיעֶד أبو جويعد Abu Juway'id
אבו גוש אַבּוּ גוֹש أبو غوش Abu Ghosh
אבו סנאן אַבּוּ סְנַאן أبو سنان Abu Sinan
אבו סריחאן (שבט) אַבּוּ סְרֵיחַאן (שבט) أبو سريحان Abu Surayh̠an
אבו עבדון (שבט) אַבּוּ עַבְּדוּן (שבט) أبو عبدون Abu 'Abdun
אבו עמאר (שבט) אַבּוּ עַמַּאר (שבט) أبو عمار Abu 'Ammar
אבו עמרה (שבט) אַבּוּ עַמְרַה (שבט) أبو عمرة Abu 'Amra
אבו קרינאת (שבט) אַבּוּ קְרֵינַאת (שבט) أبو قرينات Abu Kuraynat
אבו רביעה (שבט) אַבּוּ רְבֵּיעַה (שבט) أبو ربيعة Abu Rubay'a
אבו רקיק (שבט) אַבּוּ רְקֵיק (שבט) أبو رقيق Abu Rukayyik
אבו תלול אַבּוּ תְלוּל أبو تلول Abu Tulul
אבטליון אַבְטַלְיוֹן أڤتَليون Avtalyon
אביאל אֲבִיאֵל أڤيئيل Avi'el
אביבים אֲבִיבִים أڤيڤيم Avivim
אביגדור אֲבִיגְדוֹר أڤيچدور Avigdor
אביחיל אֲבִיחַיִל أڤيحايِل Avih̠ayil
אביטל אֲבִיטַל أڤيتال Avital
אביעזר אֲבִיעֶזֶר أڤيعيزِر Avi'ezer
אבירים אַבִּירִים أبيريم Abbirim
אבן יהודה אֶבֶן יְהוּדָה إيڤِن يِهودا Even Yehuda
אבן מנחם אֶבֶן מְנַחֵם إيڤِن مِنَحيم Even Menah̠em
אבן ספיר אֶבֶן סַפִּיר إيڤِن سَپير Even Sappir
אבן שמואל אֶבֶן שְׁמוּאֵל إيڤِن شموئيل Even Shmu'el
אבני איתן אַבְנֵי אֵיתָן أڤني إيتان Avne Etan
אבני חפץ אַבְנֵי חֵפֶץ أڤني حيفِتس Avne H̠efets
אבנת אָבְנַת أڤنات Avnat
אבשלום אַבְשָׁלוֹם أڤشَلوم Avshalom
אדורה אֲדוֹרָה أدورا Adora
אדירים אַדִּירִים أديريم Addirim
אדמית אֲדָמִית أدَميت Adamit
אדרת אַדֶּרֶת أديرِت Adderet
אודים אוּדִים أوديم Udim
אודם אֹדֶם أودِم Odem
אוהד אֹהַד أوهَد Ohad
אום אל־פחם אֻםּ אֶל־פַחְם أم الفحم Umm al-Fah̠m
אום אל־קוטוף אֻםּ אֶל־קֻטֻף أم القطف Umm al-Kutuf
אום בטין אֻםּ בַּטִּין أم بطين Umm Battin
אומן אֹמֶן أومِن Omen
אומץ אֹמֶץ أومِتس Omets
אופקים אֳפָקִים أُفَكيم Ofakim
אור הגנוז אוֹר הַגָּנוּז أور هچَنوز Or HaGanuz
אור הנר אוֹר הַנֵּר أور هنير Or HaNer
אור יהודה אוֹר יְהוּדָה أور يِهودا Or Yehuda
אור עקיבא אוֹר עֲקִיבָא أور عكيڤا Or Akiva
אורה אוֹרָה أورا Ora
אורות אוֹרוֹת أوروت Orot
אורטל אוֹרְטַל أورتال Ortal
אורים אוּרִים أوريم Urim
אורנים אֳרָנִים أُرَنيم Oranim
אורנית אֳרָנִית أُرَنيت Oranit
אושה אוּשָׁה أوشا Usha
אזור אָזוֹר أزور Azor
אחווה אַחֲוָה أحَڤا Ah̠ava
אחוזם אֲחֻזָּם أحُزام Ah̠uzzam
אחוזת ברק אֲחֻזַּת בָּרָק أحُزات بَراك Ah̠uzzat Barak
אחיהוד אֲחִיהוּד أحيهود Ah̠ihud
אחיטוב אֲחִיטוּב أحيتوڤ Ah̠ituv
אחיסמך אֲחִיסָמָךְ أحيسَماخ Ah̠isamakh
אחיעזר אֲחִיעֶזֶר أحيعيزِر Ah̠i'ezer
אטרש (שבט) אַטְרַש (שבט) أطرش Atrash
איבטין אִ֫בְּטִן إبطن Ibtin
איבים אִבִּים إبيم Ibbim
אייל אֱיָל إيال Eyal
איילת השחר אַיֶּלֶת הַשַּׁחַר أييلِت هشاحَر Ayyelet HaShah̠ar
אילון אֵילוֹן إيلون Elon
אילות אֵילוֹת إيلوت Elot
אילנייה אִילָנִיָּה إيلَنيا Ilaniya
אילת אֵילַת إيلات Elat
אירוס אִירוּס إيروس Irus
איתמר אִיתָמָר إيتمار Itamar
איתן אֵיתָן إيتان Etan
איתנים אֵיתָנִים إيتَنيم Etanim
אכסאל אִכְּסַאל إكسال Iksal
אל־עזי אֶל־עַזִי العزي Al-'Azi
אל־עריאן אֶל־עַרְיַאן العريان Al-'Aryan
אל־רום אֶל־רוֹם إيل روم El-Rom
אלומה אֲלֻמָּה ألُما Alumma
אלומות אֲלֻמּוֹת ألُموت Alummot
אלון הגליל אַלּוֹן הַגָּלִיל ألون هچليل Allon HaGalil
אלון מורה אֵלוֹן מוֹרֶה إلون موري Elon More
אלון שבות אַלּוֹן שְׁבוּת ألون شْڤوت Allon Shvut
אלוני אבא אַלּוֹנֵי אַבָּא ألوني أبا Allone Abba
אלוני הבשן אַלּוֹנֵי הַבָּשָׁן ألوني هبشان Allone HaBashan
אלוני יצחק אַלּוֹנֵי יִצְחָק ألوني يِتسحاك Allone Yitsh̠ak
אלונים אַלּוֹנִים ألونيم Allonim
אלי עד אֵלִי עַד إلي عاد Eli Ad
אליאב
השם הקודם: כרם עמי
אֱלִיאָב إليآڤ Eli'av
אליכין אֶלְיָכִין إليَخين Elyakhin
אליפז אֱלִיפַז إليفاز Elifaz
אליפלט אֱלִיפֶלֶט إليفيلِت Elifelet
אליקים אֶלְיָקִים إليَكيم Elyakim
אלישיב אֶלְיָשִׁיב إليَشيڤ Elyashiv
אלישמע אֱלִישָׁמָע إليشَماع Elishama
אלמגור אַלְמָגוֹר ألمچور Almagor
אלמוג אַלְמֹג ألموچ Almog
אלעד אֶלְעָד إلعاد El'ad
אלעזר אֶלְעָזָר إلعَزار El'azar
אלפי מנשה אַלְפֵי מְנַשֶּׁה ألفي مِنَشي Alfe Menashe
אלקוש אֶלְקוֹשׁ إلكوش Elkosh
אלקנה אֶלְקָנָה إلكنا Elkana
אמונים אֱמוּנִים إمونيم Emunim
אמירים אֲמִירִים أميريم Amirim
אמנון אַמְנוּן أمنون Amnun
אמציה אֲמַצְיָה أمَتْسيا Amatsya
אניעם אֲנִיעָם أنيعام Ani'am
אסד (שבט) אַסַד (שבט) أسد Asad
אספר אַסְפָר أسفار Asfar
אעבילין אִעְבִּלִּ֫ין إعبلين I'billin
אעס'ם (שבט) אַעְסַ'ם (שבט) أعصم A'sam
אפינש (שבט) אַפֵינֶש (שבט) أفينش Afaynish
אפיק אָפִיק أفيك Afik
אפיקים אֲפִיקִים أفيكيم Afikim
אפק אֲפֵק أفيك Afek
אפרת
השם הקודם: אפרתה
אֶפְרָת إفرات Efrat
ארבל אַרְבֵּל أربيل Arbel
ארגמן אַרְגָּמָן أرچمان Argaman
ארז אֶרֶז إيرِز Erez
אריאל אֲרִיאֵל أريئيل Ari'el
ארסוף אַרְסוּף أرسوف Arsuf
אשבול אֶשְׁבּוֹל إشبول Eshbol
אשבל אֶשְׁבָּל إشبال Eshbal
אשדוד אַשְׁדּוֹד أشدود Ashdod
אשדות יעקב (איחוד) אַשְׁדוֹת יַעֲקֹב (איחוד) أشدوت يعكوڤ (إحود) Ashdot Ya'akov (Ih̠ud)
אשדות יעקב (מאוחד) אַשְׁדוֹת יַעֲקֹב (מאוחד) أشدوت يعكوڤ (مِؤُحاد) Ashdot Ya'akov (Me'uh̠ad)
אשחר אֶשְׁחָר إشحار Eshh̠ar
אשכולות אֶשְׁכּוֹלוֹת إشكولوت Eshkolot
אשל הנשיא אֵשֶׁל הַנָּשִׂיא إيشِل هنَسي Eshel HaNasi
אשלים אֲשָׁלִים أشليم Ashalim
אשקלון אַשְׁקְלוֹן أشكِلون Ashkelon
אשרת אָשְׁרַת أشرات Ashrat
אשתאול אֶשְׁתָּאוֹל إشتَؤول Eshta'ol

אות ב

כתיב מלא כתיב מנוקד ערבית כתיב לטיני
באקה אל־ר'רבייה
הכתיב הרווח בגימ"ל: באקה אל־גרבייה
בַּאקַה אֶל־רַ'רְבִּיֶּה باقة الغربية Baka al-Gharbiya
באר אורה בְּאֵר אוֹרָה بِئير أورا Be'er Ora
באר גנים בְּאֵר גַּנִּים بِئير چنيم Be'er Gannim
באר טובייה בְּאֵר טוֹבִיָּה بِئير توڤِيا Be'er Toviya
באר יעקב בְּאֵר יַעֲקֹב بِئير يعكوڤ Be'er Ya'akov
באר מלכה בְּאֵר מִלְכָּה بِئير مِلكا Be'er Milka
באר שבע בְּאֵר שֶׁבַע بِئير شيڤع Be'er Sheva
בארות יצחק בְּאֵרוֹת יִצְחָק بِئِروت يِتسحاك Be'erot Yitsh̠ak
בארותיים בְּאֵרוֹתַיִם بِئِروتايِم Be'erotayim
בארי בְּאֵרִי بِئِري Be'eri
בוסתן הגליל בֻּסְתַּן הַגָּלִיל بُستان هچليل Bustan HaGalil
בוצרה בָּצְרָה بوتسرا Botsra
בוקעאת'א בֻּקְעַאתַ'א بقعاثا Buk'atha
בורגתה בֻּרְגְּתָה بُرچِتا Burgeta
בחן בַּחַן باحَن Bah̠an
בטחה בִּטְחָה بِتحا Bith̠a
ביצרון בִּצָּרוֹן بِتسَرون Bitsaron
ביר אל־מכסור בִּיר אֶל־מַכְּסוּר بئر المكسور Bi'r al-Maksur
ביר הדאג' בִּיר הַדַּאג' بئر هداج Bi'r Haddaj
ביריה בִּירְיָה بيريا Birya
בית אורן בֵּית אֹרֶן بيت أورِن Bet Oren
בית אל בֵּית אֵל بيت إيل Bet El
בית אלעזרי בֵּית אֶלְעָזָרִי بيت إلعزَري Bet El'azari
בית אלפא בֵּית אַלְפָא بيت ألفا Bet Alfa
בית אריה – עופרים בֵּית אַרְיֵה – עֳפָרִים بيت أرْيي – عُفَريم Bet Arye – Ofarim
בית ברל בֵּית בֵּרְל بيت بيرل Bet Berl
בית גוברין בֵּית גֻּבְרִין بيت چُڤرين Bet Guvrin
בית גמליאל בֵּית גַּמְלִיאֵל بيت چمليئيل Bet Gamli'el
בית ג'ן בֵּית גַ'ןּ بيت جن Bayt Jann
בית דגן בֵּית דָּגָן بيت دَچان Bet Dagan
בית הגדי בֵּית הַגַּדִּי بيت هچَدي Bet HaGaddi
בית הלוי בֵּית הַלֵּוִי بيت هلِڤي Bet HaLevi
בית הלל בֵּית הִלֵּל بيت هِليل Bet Hillel
בית העמק בֵּית הָעֵמֶק بيت هعيمِك Bet Ha'Emek
בית הערבה בֵּית הָעֲרָבָה بيت هعَرَڤا Bet Ha'Arava
בית השיטה בֵּית הַשִּׁטָּה بيت هشِتا Bet HaShitta
בית זייד בֵּית זַיְד بيت زايد Bet Zaid
בית זית בֵּית זַיִת بيت زايِت Bet Zayit
בית זרע בֵּית זֶרַע بيت زيرَع Bet Zera
בית חורון בֵּית חוֹרוֹן بيت حورون Bet H̠oron
בית חירות בֵּית חֵרוּת بيت حِروت Bet H̠erut
בית חלקיה בֵּית חִלְקִיָּה بيت حِلْكِيا Bet H̠ilkiya
בית חנן בֵּית חָנָן بيت حَنان Bet H̠anan
בית חנניה בֵּית חֲנַנְיָה بيت حَنَنْيا Bet H̠ananya
בית חשמונאי בֵּית חַשְׁמוֹנַאי بيت حشموناي Bet H̠ashmonay
בית יהושע בֵּית יְהוֹשֻׁעַ بيت يِهوشووَع Bet Yehoshua
בית יוסף בֵּית יוֹסֵף بيت يوسيف Bet Yosef
בית ינאי בֵּית יַנַּאי بيت يناي Bet Yannay
בית יצחק – שער חפר בֵּית יִצְחָק – שַׁעַר חֵפֶר بيت يِتسحاك – شاعَر حيفِر Bet Yitsh̠ak – Sha'ar H̠efer
בית לחם הגלילית בֵּית לֶחֶם הַגְּלִילִית بيت ليحِم هچليليت Bet Leh̠em HaGlilit
בית מאיר בֵּית מֵאִיר بيت مِئير Bet Me'ir
בית נחמיה בֵּית נְחֶמְיָה بيت نِحِمْيا Bet Neh̠emya
בית ניר בֵּית נִיר بيت نير Bet Nir
בית נקופה בֵּית נְקוֹפָה بيت نِكوفا Bet Nekofa
בית עובד בֵּית עוֹבֵד بيت عوڤيد Bet Oved
בית עוזיאל בֵּית עֻזִּיאֵל بيت عُزيئيل Bet Uzzi'el
בית עזרא בֵּית עֶזְרָא بيت عِزرا Bet Ezra
בית עריף בֵּית עָרִיף بيت عريف Bet Arif
בית צבי בֵּית צְבִי بيت تْسڤي Bet Tsvi
בית קמה בֵּית קָמָה بيت كَما Bet Kama
בית קשת בֵּית קֶשֶׁת بيت كيشِت Bet Keshet
בית רבן בֵּית רַבָּן بيت رَبان Bet Rabban
בית רימון בֵּית רִמּוֹן بيت رِمون Bet Rimmon
בית שאן בֵּית שְׁאָן بيت شِآن Bet She'an
בית שמש בֵּית שֶׁמֶשׁ بيت شيمِش Bet Shemesh
בית שערים בֵּית שְׁעָרִים بيت شِعريم Bet She'arim
בית שקמה בֵּית שִׁקְמָה بيت شِكما Bet Shikma
ביתן אהרן בִּיתַן אַהֲרֹן بيتان أهرون Bitan Aharon
ביתר עילית בֵּיתָר עִלִּית بيتار عِليت Betar Illit
בלפוריה בַּלְפוּרְיָה بلفوريا Balfurya
בן זכאי בֶּן זַכַּאי بين زكاي Ben Zakkay
בן עמי בֶּן עַמִּי بين عمي Ben Ammi
בן שמן בֶּן שֶׁמֶן بين شيمِن Ben Shemen
בני ברק בְּנֵי בְּרַק بني براك Bne Brak
בני דקלים בְּנֵי דְּקָלִים بني دكليم Bne Dkalim
בני דרום בְּנֵי דָּרוֹם بني دروم Bne Darom
בני דרור בְּנֵי דְּרוֹר بني درور Bne Dror
בני יהודה בְּנֵי יְהוּדָה بني يِهودا Bne Yehuda
בני נצרים בְּנֵי נְצָרִים بني نِتَسريم Bne Netsarim
בני עטרות בְּנֵי עֲטָרוֹת بني عتَروت Bne Atarot
בני עי"ש בְּנֵי עַיִ"שׁ بني عايِش Bne Ayish
בני ציון בְּנֵי צִיּוֹן بني تْسِيون Bne Tsiyon
בני ראם בְּנֵי רְאֵם بني رِئيم Bne Re'em
בניה בְּנָיָה بْنَيا Bnaya
בנימינה – גבעת עדה בִּנְיָמִינָה – גִּבְעַת עָדָה بِنيَمينا – چِڤعات عدا Binyamina – Giv'at Ada
בסמ"ה בַּסְמַ"ה بسمة Basma
בסמת טבעון בַּסְמַת טַבְּעוּן بسمة طبعون Basmat Tab'un
בעינה–נג'ידאת בְּעֵינֶה–נְגֵ'ידַאת البعينة–نجيدات Bu'ayna–Nujaydat
בענה בֶּעְנֶה البعنة Bi'na
בצת בֶּצֶת بيتْسِت Betset
בקוע בְּקוֹעַ بكووَع Bekoa
בקעות בְּקָעוֹת بِكَعوت Beka'ot
בר גיורה בַּר גִּיּוֹרָה بار چيورا Bar Giyora
בר־יוחאי בַּר־יוֹחַאי بار يوحاي Bar-Yoh̠ay
ברוכין בְּרוּכִין بروخين Brukhin
ברור חיל בְּרוֹר חַיִל بْرور حايِل Bror H̠ayil
ברוש בְּרוֹשׁ بْروش Brosh
ברכה בְּרָכָה بْرَخا Brakha
ברכיה בֶּרֶכְיָה بِرِخيا Berekhya
ברעם בַּרְעָם برعام Bar'am
ברק בָּרָק براك Barak
ברקאי בַּרְקַאי بركاي Barkay
ברקן בַּרְקָן بركان Barkan
ברקת בָּרֶקֶת بريكِت Bareket
בת הדר בַּת הָדָר بات هَدار Bat Hadar
בת חן בַּת חֵן بات حين Bat H̠en
בת חפר בַּת חֵפֶר بات حيفِر Bat H̠efer
בת ים בַּת יָם بات يام Bat Yam
בת עין בַּת עַיִן بات عايِن Bat Ayin
בת שלמה בַּת שְׁלֹמֹה بات شلُمو Bat Shlomo

אות ג

כתיב מלא כתיב מנוקד ערבית כתיב לטיני
גאולי תימן גְּאוּלֵי תֵּימָן چِؤولي تيمان Ge'ule Teman
גאולים גְּאוּלִים چِؤوليم Ge'ulim
גאליה גְּאַלְיָה چِأليا Ge'alya
גבולות גְּבוּלוֹת چڤولوت Gvulot
גבים גֵּבִים چِڤيم Gevim
גבע גֶּבַע چيڤع Geva
גבע בנימין גֶּבַע בִּנְיָמִין چيڤع بِنيَمين Geva Binyamin
גבע כרמל גֶּבַע כַּרְמֶל چيڤع كرميل Geva Karmel
גבעולים גִּבְעוֹלִים چِڤعوليم Giv'olim
גבעון החדשה גִּבְעוֹן הַחֲדָשָׁה چِڤعون هحدشا Giv'on HaH̠adasha
גבעות בר גִּבְעוֹת בַּר چِڤعوت بار Giv'ot Bar
גבעות עדן גִּבְעוֹת עֵדֶן چِڤعوت عيدِن Giv'ot Eden
גבעת אבני גִּבְעַת אַבְנִי چِڤعات أڤني Giv'at Avni
גבעת אלה גִּבְעַת אֵלָה چِڤعات إلا Giv'at Ela
גבעת ברנר גִּבְעַת בְּרֵנֶר چِڤعات برينِر Giv'at Brenner
גבעת השלושה גִּבְעַת הַשְּׁלוֹשָׁה چِڤعات هشلوشا Giv'at HaShlosha
גבעת זאב גִּבְעַת זְאֵב چِڤعات زِئيڤ Giv'at Ze'ev
גבעת ח"ן גִּבְעַת חֵ"ן چِڤعات حين Giv'at H̠en
גבעת חביבה גִּבְעַת חֲבִיבָה چِڤعات حڤيڤا Giv'at H̠aviva
גבעת חיים (איחוד) גִּבְעַת חַיִּים (איחוד) چِڤعات حَييم (إحود) Giv'at H̠ayyim (Ih̠ud)
גבעת חיים (מאוחד) גִּבְעַת חַיִּים (מאוחד) چِڤعات حَييم (مِؤُحاد) Giv'at H̠ayyim (Me'uh̠ad)
גבעת יואב גִּבְעַת יוֹאָב چِڤعات يوآڤ Giv'at Yo'av
גבעת יערים גִּבְעַת יְעָרִים چِڤعات يِعَريم Giv'at Ye'arim
גבעת ישעיהו גִּבְעַת יְשַׁעְיָהוּ چِڤعات يِشعياهو Giv'at Yesha'yahu
גבעת כ"ח גִּבְעַת כֹּ"חַ چِڤعات كووَح Giv'at Koah̠
גבעת ניל"י גִּבְעַת נִילִ"י چِڤعات نيلي Giv'at Nili
גבעת עוז גִּבְעַת עֹז چِڤعات عوز Giv'at Oz
גבעת שמואל גִּבְעַת שְׁמוּאֵל چِڤعات شموئيل Giv'at Shmu'el
גבעת שמש גִּבְעַת שֶׁמֶשׁ چِڤعات شيمِش Giv'at Shemesh
גבעת שפירא גִּבְעַת שַׁפִּירָא چِڤعات شَپيرا Giv'at Shapira
גבעתי גִּבְעָתִי چِڤعتي Giv'ati
גבעתיים גִּבְעָתַיִם چِڤعتايم Giv'atayim
גברעם גְּבַרְעָם چڤَرعام Gvar'am
גבת גְּבַת چْڤات Gvat
גדות גָּדוֹת چَدوت Gadot
ג'דידה–מכר גְ'דֵידֶה–מַכֶּר جديدة–مكر Judayda–Makr
גדיש גָּדִישׁ چديش Gadish
גדעונה גִּדְעוֹנָה چِدعونا Gid'ona
גדרה גְּדֵרָה چِدِرا Gedera
ג'וליס ג'וּלִס جولس Julis
גונן גּוֹנֵן چونين Gonen
גורן גֹּרֶן چورِن Goren
גורנות הגליל גָּרְנוֹת הַגָּלִיל چُرنوت هچليل Gornot HaGalil
גזית גָּזִית چزيت Gazit
גזר גֶּזֶר چيزِر Gezer
גיאה גֵּיאָה چيئة Ge'a
גיבתון גִּבְּתוֹן چِبتون Gibbton
גיזו גִּיזוֹ چيزو Gizo
גילון גִּילוֹן چيلون Gilon
גילת גִּילַת چيلات Gilat
גינוסר גִּנּוֹסָר چِنوسار Ginnosar
גיניגר גִּנֵּיגָר چِنيچار Ginnegar
גינתון גִּנְּתוֹן چِنتون Ginnton
ג'יסר א־זרקאא גִ'סֶר אֶ־זַּרְקַאא جسر الزرقاء Jisr az-Zarka'
גיתה גִּתָּה چِتا Gitta
גיתית גִּתִּית چِتيت Gittit
גלאון גַּלְאוֹן چَلؤون Gal'on
ג'לג'וליה גַ'לְג'וּלְיֶה جلجولية Jaljulya
גלגל גִּלְגָּל چِلچال Gilgal
גליל ים גְּלִיל יָם چْليل يام Glil Yam
גלעד (אבן יצחק) גַּלְעֵד (אֶבֶן יִצְחָק) چَلعيد (إيڤِن يِتسحاك) Gal'ed (Even Yitsh̠ak)
גמזו גִּמְזוֹ چِمزو Gimzo
גן הדרום גַּן הַדָּרוֹם چان هدَروم Gan HaDarom
גן השומרון גַּן הַשּׁוֹמְרוֹן چان هشومرون Gan HaShomron
גן חיים גַּן חַיִּים چان حَييم Gan H̠ayyim
גן יאשיה גַּן יֹאשִׁיָּה چان يوشِيا Gan Yoshiya
גן יבנה גַּן יַבְנֶה چان يَڤني Gan Yavne
גן־נר גַּן־נֵר چان نير Gan-Ner
גן שורק גַּן שׂוֹרֵק چان سوريك Gan Sorek
גן שלמה גַּן שְׁלֹמֹה چان شلُمو Gan Shlomo
גן שמואל גַּן שְׁמוּאֵל چان شموئيل Gan Shmu'el
ג'נאביב (שבט) גַ'נַאבִּיבּ (שבט) جنابيب Janabib
גנות גַּנּוֹת چَنوت Gannot
גנות הדר גַּנּוֹת הָדָר چَنوت هَدار Gannot Hadar
גני הדר גַּנֵּי הָדָר چَني هَدار Ganne Hadar
גני טל גַּנֵּי טַל چَني تال Ganne Tal
גני יוחנן גַּנֵּי יוֹחָנָן چَني يوحنان Ganne Yoh̠anan
גני מודיעין גַּנֵּי מוֹדִיעִין چَني موديعين Ganne Modi'in
גני תקווה גַּנֵּי תִּקְוָה چَني تِكڤا Ganne Tikva
גניעם גַּנֵּיעָם چَنيعام Ganne'am
געש גַּעַשׁ چاعَش Ga'ash
געתון גַּעְתּוֹן چَعتون Ga'ton
גפן גֶּפֶן چيفِن Gefen
גרופית גְּרוֹפִית چروفيت Grofit
ג'ש (גוש חלב) גֶ'ש (גּוּשׁ חָלָב) الجش (چوش حَلاڤ) Jish (Gush H̠alav)
גשור גְּשׁוּר چِشور Gshur
גשר גֶּשֶׁר چيشِر Gesher
גשר הזיו גֶּשֶׁר הַזִּיו چيشِر هزيڤ Gesher HaZiv
גת גַּת چات Gat
ג'ת גַ'ת جت Jatt
גת רימון גַּת רִמּוֹן چات رِمون Gat Rimmon

אות ד–ה–ו–ז

כתיב מלא כתיב מנוקד ערבית כתיב לטיני
דאליית אל־כרמל דַאלִיַת אֶל־כַּרְמֶל دالية الكرمل Daliyat al-Karmil
דבורה דְּבוֹרָה دڤورا Dvora
דבוריה דַבּוּרְיֶה دبورية Dabburya
דביר
השם הקודם: דבירה
דְּבִיר دڤير Dvir
דברת דָּבְרַת دڤرات Davrat
דגניה א דְּגַנְיָה א دچنيا ألف Deganya Alef
דגניה ב דְּגַנְיָה ב دچنيا بيت Deganya Bet
דוב"ב דּוֹבֵ"ב دوڤيڤ Dovev
דולב דֹּלֶב دولِڤ Dolev
דור דּוֹר دور Dor
דורות דּוֹרוֹת دوروت Dorot
דחי דַחִי الدحي Dah̠i
דימונה דִּימוֹנָה ديمونا Dimona
דיר אל־אסד דֵיר אֶל־אַסַד دير الأسد Dayr al-Asad
דיר חנא דֵיר חַנַּא دير حنا Dayr H̠anna
דיר ראפאת דֵיר רַאפַאת دير رافات Dayr Rafat
דישון דִּישׁוֹן ديشون Dishon
דלייה דָּלִיָּה دلِيا Daliya
דלתון דַּלְתּוֹן دلتون Dalton
דמידה דְמֵידֶה ضميدة Dumayda
דן דָּן دان Dan
דפנה דַּפְנָה دَفنا Dafna
דקל דֶּקֶל ديكِل Dekel
דריג'את דְרֵיגַ'את دريجات Durayjat
האון הָאוֹן هَؤون Ha'On
הבונים הַבּוֹנִים هبونيم HaBonim
הגושרים הַגּוֹשְׁרִים هچوشريم HaGoshrim
הדר עם הֲדַר עַם هَدار عام Hadar Am
הוד השרון הוֹד הַשָּׁרוֹן هود هشَرون Hod HaSharon
הודיות הוֹדָיוֹת هودَيوت Hodayot
הודייה הוֹדִיָּה هودِيا Hodiya
הוואשלה (שבט) הַוַאשְלֶה (שבט) الهواشلة Hawashila
הושעיה הוֹשַׁעְיָה هوشعيا Hosha'ya
הזורע הַזּוֹרֵעַ هزورييَع HaZorea
הזורעים הַזּוֹרְעִים هزورعيم HaZor'im
הזייל (שבט) הְזַיִּל (שבט) هزيل Huzayyil
החותרים הַחוֹתְרִים هحوتريم HaH̠otrim
היוגב הַיּוֹגֵב هيوچيڤ HaYogev
הילה הִלָּה هِلا Hilla
המעפיל הַמַּעְפִּיל همَعپيل HaMa'pil
הסוללים הַסּוֹלְלִים هسولِليم HaSolelim
העוגן הָעֹגֶן هعوچِن Ha'Ogen
הר אדר הַר אֲדָר هار أدار Har Adar
הר גילה הַר גִּילֹה هار چيلو Har Gilo
הר עמשא הַר עֲמָשָׂא هار عَمَسا Har Amasa
הראל הַרְאֵל هرئيل Har'el
הרדוף הַרְדּוּף هردوف Harduf
הרצלייה הֶרְצְלִיָּה هِرتسليا Herzliya
הררית הֲרָרִית هرريت Hararit
ורד יריחו וֶרֶד יְרִיחוֹ ڤيرِد يِريحو Vered Yerih̠o
ורדון וַרְדּוֹן ڤردون Vardon
זבארקה (שבט) זַבַּארְקַה (שבט) الزبارقة Zabarka
זבדיאל זַבְדִּיאֵל زَڤديئيل Zavdi'el
זוהר זֹהַר زوهَر Zohar
זיכרון יעקב זִכְרוֹן יַעֲקֹב زِخرون يعكوڤ Zikhron Ya'akov
זיקים זִיקִים زيكيم Zikim
זיתן זֵיתָן زيتان Zetan
זכריה זְכַרְיָה زِخَريا Zekharya
זמר זֶמֶר زيمِر Zemer
זמרת זִמְרָת زِمرات Zimrat
זנוח זָנוֹחַ زنووَح Zanoah̠
זרועה זְרוּעָה زروعا Zru'a
זרזיר זַרְזִיר زرزير Zarzir
זרחיה זְרַחְיָה زِرَحيا Zerah̠ya

אות ח

כתיב מלא כתיב מנוקד ערבית כתיב לטיני
חבצלת השרון חֲבַצֶּלֶת הַשָּׁרוֹן حڤتسيلِت هشَرون H̠avatselet HaSharon
חבר חֶבֶר حيڤِر H̠ever
חגור חָגוֹר حَچور H̠agor
חגי חַגַּי حَچاي H̠aggay
חג'יראת (זהרה) (שבט) חְגֵ'ירַאת (זַהְרַה) (שבט) الحجيرات (ظهرة) H̠ujayrat (Zahra)
חד־נס חַד־נֵס حاد نيس H̠ad-Nes
חדיד חָדִיד حديد H̠adid
חדרה חֲדֵרָה حَدِرا H̠adera
חוגלה חָגְלָה حُچلا H̠ogla
ח'וואליד חַ'וַאלִד (שבט) الخوالد Al-Khawalid
חולדה חֻלְדָּה حُلدا H̠ulda
חולון חוֹלוֹן حولون H̠olon
חולית חוֹלִית حوليت H̠olit
חולתה חוּלָתָה حولاتا H̠ulata
חוסן חֹסֶן حوسِن H̠osen
חוסנייה חֻסְנִיֶּה الحسنية H̠usniya
חופית חוֹפִית حوفيت H̠ofit
חוקוק חוּקוֹק حوكوك H̠ukok
חורה חוּרַה حورة H̠ura
חורפיש חֻרְפֵיש حرفيش H̠urfaysh
חורשים חוֹרְשִׁים حورشيم H̠orshim
חזון חָזוֹן حَزون H̠azon
חיבת ציון חִבַּת צִיּוֹן حِبات تْسِيون H̠ibbat Tsiyon
חיננית חִנָּנִית حِنَنيت H̠innanit
חיפה חֵיפָה حيفا Haifa
חירות חֵרוּת حِروت H̠erut
חלוץ חָלוּץ حَلوتس H̠aluts
חלץ חֶלֶץ حيلِتس H̠elets
חמאם חַמַאם حمام H̠amam
חמ"ד חֶמֶ"ד حيمِد H̠emed
חמדיה חֲמַדְיָה حمَدْيا H̠amadya
חמדת חֶמְדָּת حِمدات H̠emdat
חמרה חַמְרָה حمرا H̠amra
חניאל חַנִּיאֵל حَنيئيل H̠anni'el
חניתה חֲנִיתָה حَنيتا H̠anita
חנתון חַנָּתוֹן حَنَتون H̠annaton
חספין חִסְפִּין حِسپين H̠ispin
חפץ חיים חָפֵץ חַיִּים حَفيتس حَييم H̠afets H̠ayyim
חפצי־בה חֶפְצִי־בָהּ حِفْتْسي־ڤاه H̠eftsi-Vah
חצב חָצָב حتْساڤ H̠atsav
חצבה חֲצֵבָה حتْسِڤا H̠atseva
חצור (אשדוד) חָצוֹר (אַשְׁדּוֹד) حتْسور (أشدود) H̠atsor (Ashdod)
חצור הגלילית חָצוֹר הַגְּלִילִית حتْسور هچليليت H̠atsor HaGlilit
חצרים חֲצֵרִים حتْسِريم H̠atserim
חרב לאת חֶרֶב לְאֵת حيرِڤ لِئيت H̠erev Le'Et
חרוצים חָרוּצִים حروتْسيم H̠arutsim
חריש חָרִישׁ حريش H̠arish
חרמש חֶרְמֵשׁ حِرميش H̠ermesh
חרשים חָרָשִׁים حَرَشيم H̠arashim
חשמונאים חַשְׁמוֹנָאִים حشمونَئيم H̠ashmona'im

אות ט–י

כתיב מלא כתיב מנוקד ערבית

כתיב לטיני

טבריה טְבֶרְיָה تڤِريا
הצורות הרווחות בערבית: طبريا וגם طبرية
Tverya

הצורה המושרשת בכמה מלשונות אירופה על פי היוונית Tiberias

טובא–זנר'רייה
הכתיב המקובל בגימ"ל: זנגרייה
טוּבַּא–זַנְרַ'רִיֶּה طوبا–زنغرية Tuba–Zanghariya
טורעאן טֻרְעַאן طرعان Tur'an
טייבה טַיְּבֶּה الطيبة Tayyiba
טייבה (בעמק) טַיְּבֶּה (בָּעֵמֶק) الطيبة الزعبية Tayyiba (East)
טירה טִירֶה الطيرة Tira
טירת יהודה טִירַת יְהוּדָה تيرات يِهودا Tirat Yehuda
טירת כרמל טִירַת כַּרְמֶל تيرات كرميل Tirat Karmel
טירת צבי טִירַת צְבִי تيرات تْسڤي Tirat Tsvi
טל־אל טַל־אֵל تال إيل Tal-El
טל שחר טַל שַׁחַר تال شاحَر Tal Shah̠ar
טללים טְלָלִים تْلَليم Tlalim
טלמון טַלְמוֹן تَلمون Talmon
טמרה טַמְרַה طمرة Tamra
טמרה (בעמק) טַמְרַה (בָּעֵמֶק) طمرة الزعبية Tamra (East)
טנא טֶנֶא تيني Tene
טפחות טְפָחוֹת تْفَحوت Tfah̠ot
יאנוח–ג'ת יַאנוּח–גַ'ת يانوح–جت Yanuh̠–Jatt
יבול יְבוּל يِڤول Yevul
יבנאל יַבְנְאֵל يَڤنِئيل Yavne'el
יבנה יַבְנֶה يَڤني Yavne
יגור יָגוּר يَچور Yagur
יגל יָגֵל يَچيل Yagel
יד בנימין יַד בִּנְיָמִין ياد بِنيَمين Yad Binyamin
יד השמונה יַד הַשְּׁמוֹנָה ياد هشمونا Yad HaShmona
יד חנה יַד חַנָּה ياد حنا Yad H̠anna
יד מרדכי יַד מָרְדְּכַי ياد مُردِخاي Yad Mordekhay
יד נתן יַד נָתָן ياد نتان Yad Natan
יד רמב"ם יַד רַמְבָּ"ם ياد رَمبام Yad Rambam
ידידה יְדִידָה يِديدا Yedida
יהוד–מונוסון יְהוּד–מוֹנוֹסוֹן يِهود–مونوسون Yehud–Monosson
יהל יַהֵל يَهيل Yahel
יובל יוּבַל يوڤال Yuval
יובלים יוּבַלִּים يوڤَليم Yuvallim
יודפת יוֹדְפַת يودفات Yodfat
יוטבתה יָטְבָתָה يُتڤاتا Yotvata
יונתן יוֹנָתָן يونَتان Yonatan
יוקנעם (מושבה) יָקְנְעָם (מושבה) يُكنِعام (موشَڤا) Yokne'am
יוקנעם עילית יָקְנְעָם עִלִּית يُكنِعام عِليت Yokne'am Illit
יושיביה יוֹשִׁיבְיָה يوشيڤْيا Yoshivya
יזרעאל יִזְרְעֶאל يِزرِعيل Yizre'el
יחיעם יְחִיעָם يِحيعام Yeh̠i'am
ייט"ב יִיטָ"ב يِيتاڤ Yitav
יינון יִנּוֹן يِنون Yinnon
יירכא יִרְכַּא يركا Yirka
יכיני יָכִינִי يَخيني Yakhini
ינוב יָנוּב يَنوڤ Yanuv
יסוד המעלה יְסוּד הַמַּעֲלָה يِسود همعلا Yesud HaMa'ala
יסודות יְסוֹדוֹת يِسودوت Yesodot
יסעור יַסְעוּר يَسْعور Yas'ur
יעד יַעַד ياعَد Ya'ad
יעף יְעָף يِعاف Ye'af
יערה יַעֲרָה يَعرا Ya'ara
יפיע (יאפת א־נאס'רה) יָפִיעַ (יַאפְת אֶ־נַּאסְ'רֶה) يافة الناصرة (يَفييَع) Yafat an-Nasira (Yafia)
יפית יָפִית يَفيت Yafit
יפעת יִפְעַת يِفعات Yif'at
יפתח יִפְתָּח يِفتاح Yiftah̠
יצהר יִצְהָר يِتْسهار Yits'har
יציץ יָצִיץ يَتْسيتْس Yatsits
יקום יָקוּם يَكوم Yakum
יקיר יַקִּיר يَكير Yakkir
יראון יִרְאוֹן يِرؤون Yir'on
ירדנה יַרְדֵּנָה يرْدينا Yardena
ירוחם יְרֹחָם يِرُحام Yeroh̠am
ירושלים יְרוּשָׁלַיִם أورشليم القدس Jerusalem
ירחיב יַרְחִיב يَرحيڤ Yarh̠iv
ירקונה יַרְקוֹנָה يَركونا Yarkona
ישע יֶשַׁע يِيشع Yesha
ישעי יִשְׁעִי يِشْعي Yish'i
ישרש יַשְׁרֵשׁ يَشْريش Yashresh
יתד יָתֵד يَتيد Yated

   אות כ

כתיב מלא כתיב מנוקד ערבית כתיב לטיני
כאבול כַּאבּ֫וּל كابول Kabul
כברי כַּבְּרִי كَبْري Kabbri
כדורי כַּדּוּרִי كَدوري Kadduri
כדיתה כַּדִּיתָה كديتا Kaddita
כווכב אבו אל־היג'א כַּוְכַּבּ אַבּוּ אֶל־הֵיגַ'א كوكب أبو الهيجا Kawkab Abu al-Hayja
כוחלה כֻּחְלֶה كحلة Kuh̠la
כוכב השחר כּוֹכַב הַשַּׁחַר كوخاڤ هشاحَر Kokhav HaShah̠ar
כוכב יאיר כּוֹכַב יָאִיר كوخاڤ يَئير Kokhav Ya'ir
כוכב יעקב כּוֹכַב יַעֲקֹב كوخاڤ يعكوڤ Kokhav Ya'akov
כוכב מיכאל כּוֹכַב מִיכָאֵל كوخاڤ ميخَئيل Kokhav Mikha'el
כורזים כּוֹרָזִים كورَزيم Korazim
כחל כָּחָל كَحال Kah̠al
כינרת (מושבה) כִּנֶּרֶת (מושבה) كِنيرِت (موشَڤا) Kinneret (Moshava)
כינרת (קבוצה) כִּנֶּרֶת (קבוצה) كِنيرِت (كڤوتسا) Kinneret (Kvutsa)
כיסופים כִּסּוּפִים كِسوفيم Kissufim
כיסרא–סמיע כִּסְרַא–סְמֵיע كسرا–سميع Kisra–Sumay'
כישור כִּישׁוֹר كيشور Kishor
כליל כְּלִיל كْليل Klil
כלנית כַּלָּנִית كلنيت Kallanit
כמאנה כַּמַּאנֶה الكمانة Kammana
כמהין כְּמֵהִין كْمِهين Kmehin
כמון כַּמּוֹן كَمون Kammon
כנות כַּנּוֹת كَنوت Kannot
כנף כָּנָף كَناف Kanaf
כסיפה כְּסֵיפֶה كسيفة Kusayfa
כסלון כְּסָלוֹן كْسَلون Ksalon
כעבייה–טבאש–חג'אג'רה כַּעַבִּיֶּה–טַבַּאש–חַגַ'אגְ'רֶה كعبية–طباش–حجاجرة Ka'abiya–Tabbash–H̠ajajra
כפר אביב כְּפַר אָבִיב كفار أڤيڤ Kfar Aviv
כפר אדומים כְּפַר אֲדֻמִּים كفار أدُميم Kfar Adummim
כפר אוריה כְּפַר אוּרִיָּה كفار أورِيا Kfar Uriya
כפר אחים כְּפַר אַחִים كفار أحيم Kfar Ah̠im
כפר ביאליק כְּפַר בְּיָאלִיק كفار بياليك Kfar Bialik
כפר ביל"ו כְּפַר בִּיל"וּ كفار بيلو Kfar Bilu
כפר בלום כְּפַר בְּלוּם كفار بْلوم Kfar Blum
כפר בן־נון כְּפַר בִּן־נוּן كفار بين نون Kfar Bin-Nun
כפר ברא כַּפְר בַּרַא كفر برا Kafr Bara
כפר ברוך כְּפַר בָּרוּךְ كفار بَروخ Kfar Barukh
כפר גדעון כְּפַר גִּדְעוֹן كفار چِدعون Kfar Gid'on
כפר גלים כְּפַר גַּלִּים كفار چَليم Kfar Gallim
כפר גליקסון כְּפַר גְלִיקְסוֹן كفار چْليكْسون Kfar Glikson
כפר גלעדי כְּפַר גִּלְעָדִי كفار چِلعدي Kfar Gil'adi
כפר דניאל כְּפַר דָּנִיֵּאל كفار دَنِييل Kfar Daniyel
כפר האורנים כְּפַר הָאֳרָנִים كفار هَؤُرَنيم Kfar Ha'Oranim
כפר החורש כְּפַר הַחֹרֶשׁ كفار هحورِش Kfar HaH̠oresh
כפר המכבי כְּפַר הַמַּכַּבִּי كفار همَكَبي Kfar HaMakkabbi
כפר הנגיד כְּפַר הַנָּגִיד كفار هنَچيد Kfar HaNagid
כפר הנוער הדתי כְּפַר הַנֹּעַר הַדָּתִי كفار هنوعر هدَتي Kfar HaNo'ar HaDati
כפר הנשיא כְּפַר הַנָּשִׂיא كفار هَنَسي Kfar HaNasi
כפר הס כְּפַר הֵס كفار هيس Kfar Hess
כפר הרא"ה כְּפַר הָרֹאֶ"ה كفار هروئي Kfar HaRo'e
כפר הרי"ף כְּפַר הָרִי"ף كفار هريف Kfar HaRif
כפר ויתקין כְּפַר וִיתְקִין كفار ڤيتكين Kfar Vitkin
כפר ורבורג כְּפַר וַרְבּוּרְג كفار ڤاربورچ Kfar Warburg
כפר ורדים כְּפַר וְרָדִים كفار ڤرَديم Kfar Vradim
כפר זוהרים כְּפַר זוֹהֲרִים كفار زوهريم Kfar Zoharim
כפר זיתים כְּפַר זֵיתִים كفار زيتيم Kfar Zetim
כפר חב"ד כְּפַר חַבָּ"ד كفار حَباد Kfar H̠abad
כפר חושן כְּפַר חֹשֶׁן كفار حوشِن Kfar H̠oshen
כפר חיטים כְּפַר חִטִּים كفار حِتيم Kfar H̠ittim
כפר חיים כְּפַר חַיִּים كفار حَييم Kfar H̠ayyim
כפר חנניה כְּפַר חֲנַנְיָה كفار حَنَنْيا Kfar H̠ananya
כפר חסידים א כְּפַר חֲסִידִים א كفار حسيديم ألف Kfar H̠asidim Alef
כפר חסידים ב כְּפַר חֲסִידִים ב كفار حسيديم بيت Kfar H̠asidim Bet
כפר חרוב כְּפַר חָרוּב كفار حَروڤ Kfar H̠aruv
כפר טרומן כְּפַר טְרוּמָן كفار ترومَن Kfar Truman
כפר יאסיף כַּפְר יַאסִיף كفر ياسيف Kafr Yasif
כפר ידידיה כְּפַר יְדִידְיָה كفار يِديديا Kfar Yedidya
כפר יהושע כְּפַר יְהוֹשֻׁעַ كفار يِهوشووَع Kfar Yehoshua
כפר יונה כְּפַר יוֹנָה كفار يونا Kfar Yona
כפר יחזקאל כְּפַר יְחֶזְקֵאל كفار يِحِزكيل Kfar Yeh̠ezkel
כפר יעבץ כְּפַר יַעְבֵּץ كفار يعبيتْس Kfar Ya'bets
כפר כמא כַּפְר כַּמַא كفر كما Kafr Kama
כפר כנא כַּפְר כַּנַּא كفر كنا Kafr Kanna
כפר מונש כְּפַר מוֹנָשׁ كفار مونَش Kfar Monash
כפר מימון כְּפַר מַיְמוֹן كفار ميْمون Kfar Maymon
כפר מיס'ר כַּפְר מִסְ'ר كفر مصر Kafr Misr
כפר מל"ל כְּפַר מָלָ"ל كفار مَلال Kfar Malal
כפר מנדא כַּפְר מַנְדַא كفر مندا Kafr Manda
כפר מנחם כְּפַר מְנַחֵם كفار مِنَحيم Kfar Menah̠em
כפר מסריק כְּפַר מָסָרִיק كفار مَسَريك Kfar Masaryk
כפר מרדכי כְּפַר מָרְדְּכַי كفار مُردِخاي Kfar Mordekhay
כפר נטר כְּפַר נֵטֶר كفار نيتِر Kfar Netter
כפר סאלד כְּפַר סֹאלְד كفار سولد Kfar Szold
כפר סבא כְּפַר סָבָא كفار سَڤا Kfar Sava
כפר סילבר כְּפַר סִילְבֶר كفار سيلڤِر Kfar Silver
כפר סירקין כְּפַר סִירְקִין كفار سيركين Kfar Sirkin
כפר עבודה כְּפַר עֲבוֹדָה كفار عڤودا Kfar Avoda
כפר עזה כְּפַר עַזָּה كفار عزا Kfar Azza
כפר עציון כְּפַר עֶצְיוֹן كفار عِتْسيون Kfar Etsyon
כפר פינס כְּפַר פִּינֶס كفار پـينِس Kfar Pines
כפר קאסם כַּפְר קַאסֶם كفر قاسم Kafr Kasim
כפר קיש כְּפַר קִישׁ كفار كيش Kfar Kisch
כפר קרע כַּפְר קַרֶע كفر قرع Kafr Kar'
כפר ראש הנקרה כְּפַר רֹאשׁ הַנִּקְרָה كفار روش هنِكرا Kfar Rosh HaNikra
כפר רוזנוולד (זרעית) כְּפַר רוֹזֶנְוַלְד (זַרְעִית) كفار روزِنڤلد (زرعيت) Kfar Rozenwald (Zar'it)
כפר רופין כְּפַר רוּפִּין كفار روپين Kfar Ruppin
כפר רות כְּפַר רוּת كفار روت Kfar Rut
כפר רתמים
השם הקודם: רתמים
כְּפַר רְתָמִים كفار رِتَميم Kfar Retamim
כפר שמאי כְּפַר שַׁמַּאי كفار شماي Kfar Shammay
כפר שמואל כְּפַר שְׁמוּאֵל كفار شموئيل Kfar Shmu'el
כפר שמריהו כְּפַר שְׁמַרְיָהוּ كفار شمرياهو Kfar Shmaryahu
כפר תבור כְּפַר תָּבוֹר كفار تَڤور Kfar Tavor
כפר תפוח כְּפַר תַּפּוּחַ كفار تپووَح Kfar Tappuah̠
כרכום כַּרְכֹּם كركوم Karkom
כרם ביבנה (ישיבה) כֶּרֶם בְּיַבְנֶה (ישיבה) كيرِم بِيَڤني (يِشيڤا) Kerem BeYavne (Yeshiva)
כרם בן זמרה כֶּרֶם בֶּן זִמְרָה كيرِم بين زِمرا Kerem Ben Zimra
כרם בן שמן כֶּרֶם בֶּן שֶׁמֶן كيرِم بين شيمِن Kerem Ben Shemen
כרם מהר"ל כֶּרֶם מָהָרָ"ל كيرِم مهرال Kerem Maharal
כרם שלום כֶּרֶם שָׁלוֹם كيرِم شلوم Kerem Shalom
כרמי יוסף כַּרְמֵי יוֹסֵף كرمي يوسيف Karme Yosef
כרמי צור כַּרְמֵי צוּר كرمي تْسور Karme Tsur
כרמי קטיף כַּרְמֵי קָטִיף كرمي كَتيف Karme Katif
כרמיאל כַּרְמִיאֵל كرميئيل Karmi'el
כרמייה כַּרְמִיָּה كرمِيا Karmiya
כרמים כְּרָמִים كرَميم Kramim
כרמל כַּרְמֶל كرميل Karmel

אות ל

כתיב מלא כתיב מנוקד ערבית כתיב לטיני
לבון לָבוֹן لڤون Lavon
לביא לָבִיא لِڤي Lavi
לבנים לִבְנִים لِڤْنيم Livnim
להב לַהַב لاهَڤ Lahav
להבות הבשן לַהֲבוֹת הַבָּשָׁן لهڤوت هبَشان Lahavot HaBashan
להבות חביבה לַהֲבוֹת חֲבִיבָה لهڤوت حڤيڤا Lahavot H̠aviva
להבים לְהָבִים لِهڤيم Lehavim
לוד לֹד اللد Lod
לוזית לוּזִית لوزيت Luzit
לוחמי הגטאות לוֹחֲמֵי הַגֵּטָאוֹת لوحَمي هچِتَؤوت Loh̠ame HaGeta'ot
לוטם לֹטֶם لوتِم Lotem
לוטן לוֹטָן لوتان Lotan
לימן לִימָן ليمان Liman
לכיש לָכִישׁ لخيش Lakhish
לפיד לַפִּיד لپيد Lappid
לפידות לַפִּידוֹת لپيدوت Lappidot
לקייה לַקִיֶּה اللقية Lakiya

אות מ

כתיב מלא כתיב מנוקד ערבית כתיב לטיני
מאור מָאוֹר مَؤور Ma'or
מאיר שפיה מֵאִיר שְׁפֵיָה مِئير شفِيا Me'ir Shfeya
מבוא ביתר מְבוֹא בֵּיתָר مِڤو بيتار Mevo Betar
מבוא דותן מְבוֹא דּוֹתָן مِڤو دوتان Mevo Dotan
מבוא חורון מְבוֹא חוֹרוֹן مِڤو حورون Mevo H̠oron
מבוא חמה מְבוֹא חַמָּה مِڤو حَما Mevo H̠amma
מבוא מודיעים מְבוֹא מוֹדִיעִים مِڤو موديعيم Mevo Modi'im
מבואות ים מְבוֹאוֹת יָם مِڤوؤوت يام Mevo'ot Yam
מבועים מַבּוּעִים مَبوعيم Mabbu'im
מבטחים מִבְטַחִים مِڤتَحيم Mivtah̠im
מבקיעים מַבְקִיעִים مڤكيعيم Mavki'im
מבשרת ציון מְבַשֶּׂרֶת צִיּוֹן مِڤَسيرِت تْسِيون Mevasseret Tsiyon
מג'ד אל־כרום מַגְ'ד אֶל־כְּרוּם مجد الكروم Majd al-Kurum
מגדים מְגָדִים مِچَديم Megadim
מגדל מִגְדָּל مِچدال Migdal
מגדל העמק מִגְדַּל הָעֵמֶק مِچدال هعيمِك Migdal Ha'Emek
מגדל עוז מִגְדַּל עֹז مِچدال عوز Migdal Oz
מג'דל שמס מַגְ'דַל שַמְס مجدل شمس Majdal Shams
מגדלים מִגְדָּלִים مِچدليم Migdalim
מגידו מְגִדּוֹ مِچِدو Megiddo
מגל מַגָּל مَچال Maggal
מגן מָגֵן مَچين Magen
מגן שאול מָגֵן שָׁאוּל مَچين شَؤول Magen Sha'ul
מגשימים מַגְשִׁימִים مچشيميم Magshimim
מדרך עוז מִדְרַךְ עֹז مِدراخ عوز Midrakh Oz
מדרשת בן־גוריון מִדְרֶשֶׁת בֶּן־גּוּרְיוֹן مِدريشِت بين چوريون Midreshset Ben-Gurion
מדרשת רופין
שם המוסד כיום: המרכז האקדמי רופין
מִדְרֶשֶׁת רוּפִּין مِدريشِت روپين Midreshet Ruppin
מודיעין עילית מוֹדִיעִין עִלִּית موديعين عِليت Modi'in Illit
מודיעין–מכבים–רעות מוֹדִיעִין–מַכַּבִּים–רֵעוּת موديعين–مكبيم–رِعوت Modi'in–Makkabbim–Re'ut
מולדת מוֹלֶדֶת موليدِت Moledet
מוצא עילית מוֹצָא עִלִּית موتْسا عِليت Motsa Illit
מורן מוֹרָן موران Moran
מורשת מוֹרֶשֶׁת موريشِت Moreshet
מזור מָזוֹר مَزور Mazor
מזכרת בתיה מַזְכֶּרֶת בַּתְיָה مزكيرِت بَتيا Mazkeret Batya
מזרע מִזְרָע مِزراع Mizra
מזרעה מַזְרַעַה المزرعة Mazra'a
מחולה מְחוֹלָה مِحولا Meh̠ola
מחניים מַחֲנַיִם محَنايم Mah̠anayim
מחסיה מַחְסֵיָה مَحسِيا Mah̠seya
מטולה מְטוּלָה مِتولا Metula
מטע מַטָּע مَتاع Matta
מי עמי מֵי עַמִּי مي عمي Me Ammi
מיטב מֵיטָב ميتاڤ Metav
מיטל
השם הקודם: מלכישוע
מֵיטַל ميتال Metal
מיסר מֵיסַר ميسر Maysar
מירון מֵירוֹן ميرون Meron
מישר מֵישָׁר ميشار Meshar
מיתר מֵיתָר ميتار Metar
מכורה מְכוֹרָה مِخورا Mekhora
מכחול מַכְּחוּל مكحول Makh̠ul
מכמורת מִכְמֹרֶת مِخْمورِت Mikhmoret
מכמנים מִכְמַנִּים مِخْمَنيم Mikhmannim
מלאה מְלֵאָה مِلِئة Mele'a
מלילות מְלִילוֹת مِليلوت Melilot
מלכייה מַלְכִּיָּה مَلكِيا Malkiya
מנוחה מְנוּחָה مِنوحا Menuh̠a
מנוף מָנוֹף مَنوف Manof
מנות מָנוֹת مَنوت Manot
מנחמיה מְנַחֶמְיָה مِنَحِمْيا Menah̠emya
מנרה מְנָרָה منارة Menara
מנשיית א־זבדה מַנְשִיֶּת אֶ־זַּבְּדֶה منشية الزبدة Manshiyat az-Zabda
מסד מַסָּד مَساد Massad
מסדה מַסָּדָה مَسَدا Massada
מסילות מְסִלּוֹת مِسِلوت Mesillot
מסילת ציון מְסִלַּת צִיּוֹן مِسِلات تْسِيون Mesillat Tsiyon
מסלול מַסְלוּל مسلول Maslul
מסעדה מַסְעַדֶה مسعدة Mas'ada
מסעודין אל־עזאזמה (שבט) מַסְעוּדִין אֶל־עַזַאזְמֶה (שבט) مسعودين العزازمة Mas'udin al-'Azazma
מעברות מַעְבָּרוֹת معبروت Ma'barot
מעגלים מַעֲגָלִים معچليم Ma'agalim
מעגן מַעֲגָן معچان Ma'agan
מעגן מיכאל מַעֲגַן מִיכָאֵל معچان ميخَئيل Ma'agan Mikha'el
מעוז חיים מָעֹז חַיִּים مَعوز حَييم Ma'oz H̠ayyim
מעון מָעוֹן مَعون Ma'on
מעונה מְעוֹנָה مِعونا Me'ona
מעיין ברוך מַעֲיַן בָּרוּךְ مَعيان بَروخ Ma'ayan Barukh
מעיין צבי מַעֲיַן צְבִי مَعيان تْسڤي Ma'ayan Tsvi
מעלה אדומים מַעֲלֵה אֲדֻמִּים مَعلي أدُميم Ma'ale Adummim
מעלה אפרים מַעֲלֵה אֶפְרַיִם مَعلي إفرايِم Ma'ale Efrayim
מעלה גלבוע מַעֲלֵה גִּלְבּוֹעַ مَعلي چِلبووَع Ma'ale Gilboa
מעלה גמלא מַעֲלֵה גַּמְלָא مَعلي چَملا Ma'ale Gamla
מעלה החמישה מַעֲלֵה הַחֲמִשָּׁה مَعلي هحمِشا Ma'ale HaH̠amisha
מעלה לבונה מַעֲלֵה לְבוֹנָה مَعلي لِڤونا Ma'ale Levona
מעלה מכמש מַעֲלֵה מִכְמָשׂ مَعلي مِخماس Ma'ale Mikhmas
מעלה עירון מַעֲלֵה עִירוֹן طلعة عارة (مَعلي عيرون) Ma'ale Iron
מעלה עמוס מַעֲלֵה עָמוֹס مَعلي عموس Ma'ale Amos
מעלה שומרון מַעֲלֵה שׁוֹמְרוֹן مَعلي شومرون Ma'ale Shomron
מעלות–תרשיחא מַעֲלוֹת–תַּרְשִׁיחָא مَعلوت–ترْشيحا Ma'alot–Tarshih̠a
מעליא מֶ֫עֶלְיַא معليا Mi'ilya
מענית מַעֲנִית معنيت Ma'anit
מעש מַעַשׂ ماعَس Ma'as
מפלסים מְפַלְּסִים  مِفَلْسيم Mefallsim
מצדות יהודה מְצָדוֹת יְהוּדָה مِتْسَدوت يِهودا Metsadot Yehuda
מצובה מַצּוּבָה مَتْسوڤا Matsuva
מצליח מַצְלִיחַ مَتْسلييَح Matsliah̠
מצפה מִצְפָּה مِتْسپا Mitspa
מצפה אבי"ב מִצְפֵּה אָבִי"ב مِتْسپي أڤيڤ Mitspe Aviv
מצפה אילן מִצְפֵּה אִילָן مِتْسپي إيلان Mitspe Ilan
מצפה יריחו מִצְפֵּה יְרִיחוֹ مِتْسپي يِريحو Mitspe Yerih̠o
מצפה נטופה מִצְפֵּה נְטוֹפָה مِتْسپي نِتوفا Mitspe Netofa
מצפה רמון מִצְפֵּה רָמוֹן مِتْسپي رَمون Mitspe Ramon
מצפה שלם מִצְפֵּה שָׁלֵם مِتْسپي شَليم Mitspe Shalem
מצר מֶצֶר ميتْسِر Metser
מצר מֵצַר مِتْسار Metsar
מקיבלה מְקֵיבְּלֶה مقيبلة Mukaybila
מקווה ישראל מִקְוֵה יִשְׂרָאֵל مِكْڤي يِسرَئيل Mikve Yisra'el
מר'אר מְרַ'אר المغار Mughar
מרב מֵרַב مِراڤ Merav
מרגליות מַרְגָּלִיּוֹת مرْچَلِيوت Margaliyot
מרום גולן מְרוֹם גּוֹלָן مِروم چولان Merom Golan
מרחב עם מֶרְחַב עַם مِرحاڤ عام Merh̠av Am
מרחביה (מושב) מֶרְחַבְיָה (מושב) مِرحَڤيا (موشاڤ) Merh̠avya (Moshav)
מרחביה (קיבוץ) מֶרְחַבְיָה (קיבוץ) مِرحَڤيا (كِبوتس) Merh̠avya (Kibbuts)
מרכז שפירא מֶרְכַּז שַׁפִּירָא مِركاز شپيرا Merkaz Shapira
משאבי שדה מַשְׁאַבֵּי שָׂדֶה مَشْأبي سَدي Mash'abbe Sade
משגב דב מִשְׂגַּב דֹּב مِسچاڤ دوڤ Misgav Dov
משגב עם מִשְׂגַּב עַם مِسچاڤ عَام Misgav Am
משהד מַשְהַד المشهد Mash'had
משואה מַשּׂוּאָה مَسوؤة Massu'a
משואות יצחק מַשּׂוּאוֹת יִצְחָק مَسؤوت يِتسحاك Massu'ot Yitsh̠ak
משכיות מַשְׂכִּיּוֹת مَسْكِيوت Maskiyot
משמר איילון מִשְׁמַר אַיָּלוֹן مِشمار أيَلون Mishmar Ayyalon
משמר דוד מִשְׁמַר דָּוִד مِشمار دَڤيد Mishmar David
משמר הירדן מִשְׁמַר הַיַּרְדֵּן مِشمار هيَردين Mishmar HaYarden
משמר הנגב מִשְׁמַר הַנֶּגֶב مِشمار هنيچِڤ Mishmar HaNegev
משמר העמק מִשְׁמַר הָעֵמֶק مِشمار هعيمِك Mishmar Ha'Emek
משמר השבעה מִשְׁמַר הַשִּׁבְעָה مِشمار هشِڤعا Mishmar HaShiv'a
משמר השרון מִשְׁמַר הַשָּׁרוֹן مِشمار هشَرون Mishmar HaSharon
משמרות מִשְׁמָרוֹת مِشمَروت Mishmarot
משמרת מִשְׁמֶרֶת مِشميرِت Mishmeret
משען מַשְׁעֵן مَشعين Mash'en
מתן מַתָּן مَتان Mattan
מתת מַתַּת مَتات Mattat

אות נ

כתיב מלא כתיב מנוקד ערבית כתיב לטיני
נאות גולן נְאוֹת גּוֹלָן نِؤوت چولان Ne'ot Golan
נאות הכיכר נְאוֹת הַכִּכָּר نِؤوت هكِكار Ne'ot HaKikkar
נאות מרדכי נְאוֹת מָרְדְּכַי نِؤوت مُردِخاي Ne'ot Mordekhay
נאות סמדר נְאוֹת סְמָדַר نِؤوت سْـمَدار Ne'ot Smadar
נאעורה נַאעוּרַה الناعورة Na'ura
נבטים נְבָטִים نِڤتيم Nevatim
נגבה נֶגְבָּה نيچْبا Negba
נגוהות נְגוֹהוֹת نِچوهوت Negohot
נהורה נְהוֹרָה نِهورا Nehora
נהלל נַהֲלָל نهلال Nahalal
נהרייה נַהֲרִיָּה نهريا Nahariya
נוב נוֹב نوڤ Nov
נוגה נֹגַהּ نوچَه Nogah
נווה נָוֶה نَڤي Nave
נווה אבות נְוֵה אָבוֹת نِڤي أڤوت Neve Avot
נווה אור נְוֵה אוּר نِڤي أور Neve Ur
נווה אטי"ב נְוֵה אָטִי"ב نِڤي أتيڤ Neve Ativ
נווה אילן נְוֵה אִילָן نِڤي إيلان Neve Ilan
נווה איתן נְוֵה אֵיתָן نِڤي إيتان Neve Etan
נווה דניאל נְוֵה דָּנִיֵּאל نِڤي دَنِييل Neve Daniyel
נווה זוהר נְוֵה זֹהַר نِڤي زوهَر Neve Zohar
נווה זיו נְוֵה זִיו نِڤي زيڤ Neve Ziv
נווה חריף נְוֵה חָרִיף نِڤي حَريف Neve H̠arif
נווה ים נְוֵה יָם نِڤي يام Neve Yam
נווה ימין נְוֵה יָמִין نِڤي يَمين Neve Yamin
נווה ירק נְוֵה יָרָק نِڤي يَراك Neve Yarak
נווה מבטח נְוֵה מִבְטָח نِڤي مِڤتاح Neve Mivtah̠
נווה מיכאל נְוֵה מִיכָאֵל نِڤي ميخَئيل Neve Mikha'el
נווה צוף
השם הקודם: חלמיש
נְוֵה צוּף نِڤي تسوف Neve Tsuf
נווה שלום נְוֵה שָׁלוֹם نِڤي شَلوم Neve Shalom
נועם נֹעַם نوعَم No'am
נוף איילון נוֹף אַיָּלוֹן نوف أيَلون Nof Ayyalon
נוף הגליל
השם הקודם: נצרת עילית
נוֹף הַגָּלִיל نوف هچليل Nof HaGalil
נופים נוֹפִים نوفيم Nofim
נופית נוֹפִית نوفيت Nofit
נופך נֹפֶךְ نوفِخ Nofekh
נוקדים נוֹקְדִים نوكديم Nokdim
נורדייה נוֹרְדִיָּה نوردِيا Nordiya
נורית נוּרִית نوريت Nurit
נחושה נְחוּשָׁה نِحوشا Neh̠usha
נחל עוז נַחַל עֹז ناحَل عوز Nah̠al Oz
נחלה נַחֲלָה نَحَلا Nah̠ala
נחליאל נַחֲלִיאֵל نحَليئيل Nah̠ali'el
נחלים נְחָלִים نِحَليم Neh̠alim
נחם נַחַם ناحَم Nah̠am
נחף נַחְף نحف Nah̠f
נחשולים נַחְשׁוֹלִים نحْشوليم Nah̠sholim
נחשון נַחְשׁוֹן نحْشون Nah̠shon
נחשונים נַחְשׁוֹנִים نحْشونيم Nah̠shonim
נטועה נְטוּעָה نِتوعا Netu'a
נטור נָטוּר نَتور Natur
נטע נֶטַע نيتع Neta
נטעים נְטָעִים نِتعيم Neta'im
נטף נָטָף نَتاف Nataf
ניל"י נִילִ"י نيلي Nili
נין נֵין نين Nayn
ניצן נִצָּן نِتْسان Nitsan
ניצן ב נִצָּן ב نِتْسان بيت Nitsan Bet
ניצנה נִצָּנָה نِتْسانا Nitsana
ניצני סיני נִצָּנֵי סִינַי نِتْسَني سيناي Nitsane Sinay
ניצני עוז נִצָּנֵי עֹז نِتْسَني عوز Nitsane Oz
ניצנים נִצָּנִים نِتْسَنيم Nitsanim
ניר אליהו נִיר אֵלִיָּהוּ نير إلِياهو Nir Eliyahu
ניר בנים נִיר בָּנִים نير بَنيم Nir Banim
ניר גלים נִיר גַּלִּים نير چليم Nir Gallim
ניר ח"ן נִיר חֵ"ן نير حين Nir H̠en
ניר יפה נִיר יָפֶה نير يَفي Nir Yafe
ניר יצחק נִיר יִצְחָק نير يِتسحاك Nir Yitsh̠ak
ניר ישראל נִיר יִשְׂרָאֵל نير يِسرَئيل Nir Yisra'el
ניר משה נִיר מֹשֶׁה نير مُشي Nir Moshe
ניר עוז נִיר עֹז نير عوز Nir Oz
ניר עם נִיר עַם نير عام Nir Am
ניר עציון נִיר עֶצְיוֹן نير عِتْسيون Nir Etsyon
ניר עקיבא נִיר עֲקִיבָא نير عكيڤا Nir Akiva
ניר צבי נִיר צְבִי نير تْسڤي Nir Tsvi
נירים נִירִים نيريم Nirim
נירית נִירִית نيريت Nirit
נמרוד נִמְרוֹד نِمرود Nimrod
נס הרים נֵס הָרִים نيس هريم Nes Harim
נס עמים נֵס עַמִּים نيس عميم Nes Ammim
נס ציונה נֵס צִיּוֹנָה نيس تْسِيونا Nes Tsiyona
נס'אס'רה (שבט) נַסַ'אסְ'רֶה (שבט) النصاصرة Nasasra
נעורים נְעוּרִים نِعوريم Ne'urim
נעלה נַעֲלֶה نَعَلي Na'ale
נעמ"ה נַעֲמָ"ה نَعَما Na'ama
נען נַעַן ناعَن Na'an
נערן נַעֲרָן نَعَران Na'aran
נצר חזני נֵצֶר חַזָּנִי نيتْسِر حَزَني Netser H̠azzani
נצר סרני נֵצֶר סֵרֵנִי نيتْسِر سِريني Netser Sereni
נצרת נָצְרַת الناصرة Nazareth
נשר נֶשֶׁר نيشِر Nesher
נתיב הגדוד נְתִיב הַגְּדוּד نِتيڤ هچدود Netiv HaGdud
נתיב הל"ה נְתִיב הַל"ה نِتيڤ هلامِد هي Netiv HaLamed He
נתיב העשרה נְתִיב הָעֲשָׂרָה نِتيڤ هعَسرا Netiv Ha'Asara
נתיב השיירה נְתִיב הַשַּׁיָּרָה نِتيڤ هَشَيَرا Netiv HaShayyara
נתיבות נְתִיבוֹת نِتيڤوت Netivot
נתניה נְתַנְיָה نِتنيا Netanya

אות ס

כתיב מלא כתיב מנוקד ערבית כתיב לטיני
סאג'ור סַאג'וּר ساجور Sajur
סאסא סָאסָא ساسا Sasa
סביון סַבְיוֹן سَڤيون Savyon
סגולה סְגֻלָּה سْچُلا Sgulla
סוואעד (חמירה) סַוַאעֶד (חְמֵירֶה) سواعد (حميرة) Sawa'id (H̠umayra)
סוואעד (כמאנה) סַוַאעֶד (כַּמַּאנֶה) (שבט) سواعد (كمانة) Sawa'id (Kammana)
סולם ס֫וּלַם سولم Sulam
סוסיה סוּסְיָה سوسيا Susya
סופה סוּפָה سوفا Sufa
סח'נין סַחְ'נִין سخنين Sakhnin
סלאמה סַלַאמֶה سلامة Salama
סלעית סַלְעִית سلعيت Sal'it
סמר סָמָר سَمار Samar
ס'נדלה סַ'נְדַלַה صندلة Sandala
סנסנה סַנְסַנָּה سنْسنا Sansanna
סעד סַעַד ساعَد Sa'ad
סעווה סַעְוַה سعوة Sa'wa
סער סַעַר ساعَر Sa'ar
ספיר סַפִּיר سَپير Sappir
סתרייה סִתְרִיָּה سِترِيا Sitriya

אות ע

כתיב מלא כתיב מנוקד ערבית כתיב לטיני
עארה–ערערה
השם הקודם: ערערה
עַארַה‏–עַרְעַרַה عارة–عرعرة 'Ara–'Ar'ara
עבדון עַבְדּוֹן عڤدون Avdon
עברון עֶבְרוֹן عِڤرون Evron
עגור עָגוּר عَچور Agur
עדי עֲדִי عَدي Adi
עדנים עֲדָנִים عَدَنيم Adanim
עוזה עֻזָּה عُزا Uzza
עולש עֹלֶשׁ عولِش Olesh
עומר עֹמֶר عومِر Omer
עופר עֹפֶר عوفِر Ofer
עופרה עָפְרָה عُفرا Ofra
עוצם עֹצֶם عوتْسِم Otsem
עוקבי (בנו עוקבה) עֻקְבִּי (בַּנוּ עֻקְבֶּה) (שבט) العقبي (بنو عقبة) 'Ukbi (Banu 'Ukba)
עזוז עֱזוּז عِزوز Ezuz
עזיר עְזֵיר العزير 'Uzayr
עזר עֵזֶר عيزِر Ezer
עזריאל עַזְרִיאֵל عزْريئيل Azri'el
עזריה עֲזַרְיָה عزَرْيا Azarya
עזריקם עַזְרִיקָם عزريكام Azrikam
עטאוונה עַטַאוְנַה (שבט) العطاونة 'Atawina
עטרת עֲטֶרֶת عتيرِت Ateret
עידן עִדָּן عِدان Iddan
עיינות עֲיָנוֹת عَيَنوت Ayanot
עילבון עֵילַבּוּן عيلبون 'Aylabun
עילוט עֵילוּט عيلوط 'Aylut
עין איילה עֵין אַיָּלָה عين أيَلا En Ayyala
עין אל־אסד עֵין אֶל־אַסַד عين الأسد 'Ayn al-Asad
עין גב עֵין גֵּב عين چيڤ En Gev
עין גדי עֵין גֶּדִי عين چيدي En Gedi
עין דור עֵין דּוֹר عين دور En Dor
עין הבשור עֵין הַבְּשׂוֹר عين هبْسور En HaBsor
עין הוד עֵין הוֹד عين هود En Hod
עין החורש עֵין הַחוֹרֵשׁ عين هحوريش En HaH̠oresh
עין המפרץ עֵין הַמִּפְרָץ عين همِفراتْس En HaMifrats
עין הנצי"ב עֵין הַנְּצִי"ב عين هَنِتْسيڤ En HaNetsiv
עין העמק עֵין הָעֵמֶק عين هعيمِك En Ha'Emek
עין השופט עֵין הַשּׁוֹפֵט عين هشوفيت En HaShofet
עין השלושה עֵין הַשְּׁלוֹשָׁה عين هشْلوشا En HaShlosha
עין ורד עֵין וֶרֶד عين ڤيرِد En Vered
עין זיוון עֵין זִיוָן عين زيڤان En Zivan
עין חוד עֵין חוֹד عين حوض 'Ayn H̠awd
עין חצבה עֵין חֲצֵבָה عين حتْسِڤا En H̠atseva
עין חרוד (איחוד) עֵין חֲרוֹד (איחוד) عين حَرود (إحود) En H̠arod (Ih̠ud)
עין חרוד (מאוחד) עֵין חֲרוֹד (מאוחד) عين حَرود (مِؤُحاد) En H̠arod (Me'uh̠ad)
עין יהב עֵין יַהַב عين ياهَڤ En Yahav
עין יעקב עֵין יַעֲקֹב عين يعكوڤ En Ya'akov
עין כרם (בית ספר חקלאי) עֵין כֶּרֶם (בית ספר חקלאי) عين كيرِم (مدرسة زراعية) En Kerem (Agricultural School)
עין כרמל עֵין כַּרְמֶל عين كرميل En Karmel
עין מאהל עֵין מַאהֶל عين ماهل 'Ayn Mahil
עין נקובא עֵין נַקּוּבַּא عين نقوبا 'Ayn Nakkuba
עין עירון עֵין עִירוֹן عين عيرون En Iron
עין צורים עֵין צוּרִים عين تْسوريم En Tsurim
עין קיניה עֵין קִנְיֶה عين قنية 'Ayn Kiniya
עין ראפה עֵין רַאפַה عين رافة 'Ayn Rafa
עין שמר עֵין שֶׁמֶר عين شيمِر En Shemer
עין שריד עֵין שָׂרִיד عين سَريد En Sarid
עין תמר עֵין תָּמָר عين تَمار En Tamar
עינב עֵנָב عِناڤ Enav
עינת עֵינַת عينات Enat
עיר אובות עִיר אוֹבוֹת عير أوڤوت Ir Ovot
עכו
במקומות שנחוץ התעתיק מעברית ייכתב Akko
עַכּוֹ عكا Acre
עלומים עֲלוּמִים علوميم Alumim
עלי עֵלִי عِلي Eli
עלי זהב עֲלֵי זָהָב علي زَهاڤ Ale Zahav
עלמה עַלְמָה علما Alma
עלמון עַלְמוֹן علمون Almon
עמוקה עֲמֻקָּה عَمُكا Amukka
עמיחי עַמִּיחַי عميحاي Ammih̠ay
עמינדב עַמִּינָדָב عمينَداڤ Amminadav
עמיעד עַמִּיעַד عميعاد Ammi'ad
עמיעוז עַמִּיעֹז عميعوز Ammi'oz
עמיקם עַמִּיקָם عميكام Ammikam
עמיר עָמִיר عمير Amir
עמנואל עִמָּנוּאֵל عِمَنوئيل Immanu'el
עמקה עַמְקָה عمْكا Amka
עספייא עִסְפִיַא عسفيا 'Isfiya
עפולה עֲפוּלָה عفولة Afula
עץ אפרים עֵץ אֶפְרַיִם عيتْس إفرايِم Ets Efrayim
עצמון (שגב) עַצְמוֹן (שֶׂגֶב) عتْسمون (سيچِڤ) Atsmon (Segev)
עראבה עַרַּ֫אבֶּה عرابة 'Arraba
עראמשה עַרַאמְשֶה عرامشة 'Aramsha
ערב א־נעים עַרַבּ אֶ־נַּעִים عرب النعيم 'Arab an-Na'im
ערד עֲרָד عَراد Arad
ערוגות עֲרוּגוֹת عروچوت Arugot
ערערה בנגב עַרְעַרַה בַּנֶּגֶב عرعرة النقب 'Ar'ara (Negev)
עשרת עֲשֶׂרֶת عسيرِت Aseret
עתלית עַתְלִית عتليت Atlit
עתניאל עָתְנִיאֵל عُتنيئيل Otni'el

אות פ–צ

כתיב מלא כתיב מנוקד ערבית כתיב לטיני
פארן פָּארָן پاران Paran
פדואל פְּדוּאֵל پدوئيل Pedu'el
פדויים פְּדוּיִים پْدوييم Pduyim
פדיה פְּדָיָה پْدَيا Pdaya
פורייה (כפר עבודה) פּוֹרִיָּה (כְּפַר עֲבוֹדָה) پورِيا (كفار عڤودا) Poriya ­(Kfar Avoda)
פורייה (נווה עובד) פּוֹרִיָּה (נְוֵה עוֹבֵד) پورِيا (نِڤي عوڤيد) Poriya (Neve Oved)
פורייה עילית פּוֹרִיָּה עִלִּית پورِيا عِليت Poriya Illit
פורת פּוֹרָת پورات Porat
פטיש פַּטִּישׁ پَتيش Pattish
פלך פֶּלֶךְ پيلِخ Pelekh
פלמחים פַּלְמָחִים پلمحيم Palmah̠im
פני חבר פְּנֵי חֶבֶר پْني حيڤِر Pne H̠ever
פסגות פְּסָגוֹת پْسَچوت Psagot
פסוטה פַסּוּטַה فسوطة Fassuta
פעמי תש"ז פַּעֲמֵי תָּשָׁ"ז پَعَمي تَشاز Pa'ame Tashaz
פצאל פְּצָאֵל پِتْسَئيل Petsa'el
פקיעין פְּקִיעִין البقيعة Pki'in
פקיעין החדשה פְּקִיעִין הַחֲדָשָׁה پكيعين هحدشا Pki'in HaH̠adasha
פרדס חנה – כרכור פַּרְדֵּס חַנָּה – כַּרְכּוּר پَرْديس حَنا – كَرْكور Pardes H̠anna – Karkur
פרדסייה פַּרְדֵּסִיָּה پَرْدِسِيا Pardesiya
פרוד פָּרוֹד پَرود Parod
פרזון פְּרָזוֹן پْرَزون Prazon
פרי גן פְּרִי גַּן پْري چان Pri Gan
פרידיס פְרֵידִיס الفريديس Furaydis
פתח תקווה פֶּתַח תִּקְוָה پيتح تِكڤا Petah̠ Tikva
פתחיה פְּתַחְיָה پْتَحْيا Ptah̠ya
צאלים צֶאֱלִים تْسِئِليم Tse'elim
צבייה צְבִיָּה تْسڤِيا Tsviya
צבעון צִבְעוֹן تْسِڤعون Tsiv'on
צובה צוֹבָה تْسوڤا Tsova
צוחר צֹחַר تْسوحَر Tsoh̠ar
צופים צוּפִים تْسوفيم Tsufim
צופית צוֹפִית تْسوفيت Tsofit
צופר צוֹפַר تْسوفار Tsofar
צוקי ים צוּקֵי יָם تْسوكي يام Tsuke Yam
צוקים צוּקִים تْسوكيم Tsukim
צור הדסה צוּר הֲדַסָּה تْسور هَدَسا Tsur Hadassa
צור יצחק צוּר יִצְחָק تْسور يِتسحاك Tsur Yitsh̠ak
צור משה צוּר מֹשֶׁה تْسور مُشي Tsur Moshe
צור נתן צוּר נָתָן تْسور نتان Tsur Natan
צוריאל צוּרִיאֵל تْسوريئيل Tsuri'el
צורית צוּרִית تْسوريت Tsurit
צורעה צָרְעָה تْسُرعا Tsor'a
ציפורי צִפּוֹרִי تْسِپوري Tsippori
צלפון צְלָפוֹן تْسلَفون Tslafon
צפרייה צַפְרִיָּה تْسَفرِيا Tsafriya
צפרירים צַפְרִירִים تْسَفريريم Tsafririm
צפת
במקומות שנחוץ התעתיק מעברית ייכתב Tsfat
צְפַת تْسفات Safed
צרופה צְרוּפָה تْسروفا Tsrufa

אות ק

כתיב מלא כתיב מנוקד ערבית כתיב לטיני
קבועה (שבט) קַבּוּעַה (שבט) قبوعة Kabbu'a
קבוצת יבנה קְבוּצַת יַבְנֶה كْڤوتْسات يڤني Kvutsat Yavne
קדומים קְדוּמִים كْدوميم Kdumim
קדימה–צורן קָדִימָה–צֹרָן كَديما–تْسُران Kadima–Tsoran
קדיראת א־ס'אנע (שבט) קְדֵירַאת אֶ־סַּ'אנֶע (שבט) قديرات الصانع Kudayrat as-Sani'
קדמה קֵדְמָה كيدما Kedma
קדמת צבי קִדְמַת צְבִי كِدمات تْسڤي Kidmat Tsvi
קדר קֵדָר كِدار Kedar
קדרון קִדְרוֹן كِدرون Kidron
קדרים קַדָּרִים كَدَريم Kaddarim
קוואעין (שבט) קַוַאעִין (שבט) قواعين Kawa'in
קוממיות קוֹמְמִיּוּת كومِمِيوت Komemiyut
קורנית קוֹרָנִית كورَنيت Koranit
קטורה קְטוּרָה كْتورا Ktura
קיסריה קֵיסַרְיָה كيسَريا Kesarya
הגן הלאומי – Caesarea
קלחים קְלָחִים كْلَحيم Klah̠im
קליה קַלְיָה كَلْيا Kalya
קלנסווה קַלַנְסַוֶה قلنسوة Kalansawa
קלע קֶלַע كيلع Kela
קס'ר א־סיר קַסְ'ר אֶ־סִּרּ قصر السر Kasr as-Sirr
קציר קָצִיר كَتْسير Katsir
קצרין קַצְרִין كَتْسرين Katsrin
קריית אונו קִרְיַת אוֹנוֹ كِريات أونو Kiryat Ono
קריית ארבע קִרְיַת אַרְבַּע كِريات أرباع Kiryat Arba
קריית אתא קִרְיַת אָתָא كِريات آتا Kiryat Ata
קריית ביאליק קִרְיַת בְּיָאלִיק كِريات بْياليك Kiryat Bialik
קריית גת קִרְיַת גַּת كِريات چات Kiryat Gat
קריית טבעון קִרְיַת טִבְעוֹן كِريات تِڤعون Kiryat Tiv'on
קריית ים קִרְיַת יָם كِريات يام Kiryat Yam
קריית יערים קִרְיַת יְעָרִים كِريات يِعَريم Kiryat Ye'arim
קריית מוצקין קִרְיַת מוֹצְקִין كِريات موتْسكين Kiryat Motzkin
קריית מלאכי קִרְיַת מַלְאָכִי كِريات مَلأخي Kiryat Mal'akhi
קריית נטפים קִרְיַת נְטָפִים كِريات نِتَفيم Kiryat Netafim
קריית ענבים קִרְיַת עֲנָבִים كِريات عنڤيم Kiryat Anavim
קריית עקרון קִרְיַת עֶקְרוֹן كِريات عِكرون Kiryat Ekron
קריית שלמה קִרְיַת שְׁלֹמֹה كِريات شلُمو Kiryat Shlomo
קריית שמונה קִרְיַת שְׁמוֹנָה كِريات شـمونا Kiryat Shmona
קרני שומרון קַרְנֵי שׁוֹמְרוֹן كرني شومرون Karne Shomron
קשת קֶשֶׁת كيشِت Keshet

אות ר

כתיב מלא כתיב מנוקד ערבית כתיב לטיני
ראמה רַאמֶה الرامة Rama
ראס אל־עין רַאס אֶל־עֵין رأس العين Ra's al-'Ayn
ראס עלי רַאס עַלִי رأس علي Ra's 'Ali
ראש העין רֹאשׁ הָעַיִן روش هعايِن Rosh Ha'Ayin
ראש פינה רֹאשׁ פִּנָּה روش پِنا Rosh Pinna
ראש צורים רֹאשׁ צוּרִים روش تْسوريم Rosh Tsurim
ראשון לציון רִאשׁוֹן לְצִיּוֹן ريشون لِتْسِيون Rishon LeTsiyon
רבבה רְבָבָה رِڤَڤا Revava
רבדים רְבָדִים رِڤَديم Revadim
רביבים רְבִיבִים رِڤيڤيم Revivim
רביד רָבִיד رَڤيد Ravid
רגבה רֶגְבָּה ريچبا Regba
רגבים רְגָבִים رِچَڤيم Regavim
ר'ג'ר רַ'גַ'ר غجر Ghajar
רהט רַהַט رهط
על פי הכתיב המקובל. על פי הכללים תעתיק המילה העברית רַהַט הוא راهَت
Rahat
רווחה רְוָחָה رِڤَحا Revah̠a
רוויה רְוָיָה رِڤَيا Revaya
רוח מדבר רוּחַ מִדְבָּר رووَح مِدبار Ruah̠ Midbar
רוחמה רֻחָמָה رُحاما Ruh̠ama
רומאנה רֻמַּאנֶה رمانة Rummana
רומת אל־היב רֻמַת אֶל־הֵיבּ رمة الهيب Rumat al-Hayb
רועי רוֹעִי روعي Ro'i
רחוב רְחוֹב رِحوڤ Reh̠ov
רחובות רְחוֹבוֹת رِحوڤوت Reh̠ovot
רחלים רְחֵלִים رِحِليم Reh̠elim
ריחאנייה רֵיחַאנִיֶּה الريحانية Rayh̠aniya
ריחן רֵיחָן ريحان Reh̠an
רימונים רִמּוֹנִים رِمونيم Rimmonim
רינה רֵינֶה الرينة Rayna
רינתיה רִנַּתְיָה رِنَتْيا Rinnatya
רכסים רְכָסִים رِخَسيم Rekhasim
רם־און רָם־אוֹן رام أون Ram-On
רמות רָמוֹת رَموت Ramot
רמות השבים רָמוֹת הַשָּׁבִים رَموت هَشَڤيم Ramot HaShavim
רמות מאיר רָמוֹת מֵאִיר رَموت مِئير Ramot Me'ir
רמות מנשה רָמוֹת מְנַשֶּׁה رَموت مِنَشي Ramot Menashe
רמות נפתלי רָמוֹת נַפְתָּלִי رَموت نفتلي Ramot Naftali
רמלה רַמְלָה رملة Ramla
רמת גן רָמַת גַּן رَمات چان Ramat Gan
רמת דוד רָמַת דָּוִד رَمات دَڤيد Ramat David
רמת הכובש רָמַת הַכּוֹבֵשׁ رَمات هكوڤيش Ramat HaKovesh
רמת השופט רָמַת הַשּׁוֹפֵט رَمات هشوفيت Ramat HaShofet
רמת השרון רָמַת הַשָּׁרוֹן رَمات هشَرون Ramat HaSharon
רמת טראמפ רָמַת טְרַאמְפּ رَمات ترامپ Trump Heights
רמת יוחנן רָמַת יוֹחָנָן رَمات يوحَنان Ramat Yoh̠anan
רמת ישי רָמַת יִשַׁי رَمات يِشاي Ramat Yishay
רמת מגשימים רָמַת מַגְשִׁימִים رَمات مَچْشيميم Ramat Magshimim
רמת צבי רָמַת צְבִי رَمات تْسڤي Ramat Tsvi
רמת רזיאל רָמַת רָזִיאֵל رَمات رَزيئيل Ramat Razi'el
רמת רחל רָמַת רָחֵל رَمات رَحيل Ramat Rah̠el
רנן רַנֵּן رَنين Rannen
רעים רֵעִים رِعيم Re'im
רעננה רַעֲנַנָּה رَعَنَنا Ra'ananna
רקפת רַקֶּפֶת رَكيفِت Rakkefet
רשפון רִשְׁפּוֹן رِشپون Rishpon
רשפים רְשָׁפִים رِشَفيم Reshafim

אות ש–ת

כתיב מלא כתיב מנוקד ערבית כתיב לטיני
שאר ישוב שְׁאָר יָשׁוּב شآر يَشوڤ She'ar Yashuv
שבי דרום שָׁבֵי דָּרוֹם شَڤي دَروم Shave Darom
שבי ציון שָׁבֵי צִיּוֹן شَڤي تْسِيون Shave Tsiyon
שבי שומרון שָׁבֵי שׁוֹמְרוֹן شَڤي شومرون Shave Shomron
שגב שלום שֶׂגֶב שָׁלוֹם شقيب السلام Segev Shalom (Shukayb as-Salam)
שדה אילן שְׂדֵה אִילָן سْدي إيلان Sde Ilan
שדה אליהו שְׂדֵה אֵלִיָּהוּ سْدي إلياهو Sde Eliyahu
שדה אליעזר שְׂדֵה אֱלִיעֶזֶר سْدي إليعيزِر Sde Eli'ezer
שדה בוקר שְׂדֵה בּוֹקֵר سْدي بوكير Sde Boker
שדה דוד שְׂדֵה דָּוִד سْدي دَڤيد Sde David
שדה ורבורג שְׂדֵה וַרְבּוּרְג سْدي ڤاربورچ Sde Warburg
שדה יואב שְׂדֵה יוֹאָב سْدي يوآڤ Sde Yo'av
שדה יעקב שְׂדֵה יַעֲקֹב سْدي يعكوڤ Sde Ya'akov
שדה יצחק שְׂדֵה יִצְחָק سْدي يِتسحاك Sde Yitsh̠ak
שדה משה שְׂדֵה מֹשֶׁה سْدي مُشي Sde Moshe
שדה נחום שְׂדֵה נַחוּם سْدي نَحوم Sde Nah̠um
שדה נחמיה שְׂדֵה נְחֶמְיָה سْدي نِحِمْيا Sde Neh̠emya
שדה ניצן שְׂדֵה נִצָּן سْدي نِتْسان Sde Nitsan
שדה עוזיהו שְׂדֵה עֻזִּיָּהוּ سْدي عُزِياهو Sde Uzziyahu
שדה צבי שְׂדֵה צְבִי سْدي تْسڤي Sde Tsvi
שדות ים שְׂדוֹת יָם سْدوت يام Sdot Yam
שדות מיכה שְׂדוֹת מִיכָה سْدوت ميخا Sdot Mikha
שדי אברהם שְׂדֵי אַבְרָהָם سْدي أڤرهام Sde Avraham
שדי חמד שְׂדֵי חֶמֶד سْدِي حيمِد Sde H̠emed
שדי תרומות שְׂדֵי תְּרוּמוֹת سْدي تروموت Sde Trumot
שדמה שְׁדֵמָה شْدِما Shdema
שדמות דבורה שַׁדְמוֹת דְּבוֹרָה شَدْموت دْڤورا Shadmot Dvora
שדמות מחולה שַׁדְמוֹת מְחוֹלָה شَدْموت مِحولا Shadmot Meh̠ola
שדרות שְׂדֵרוֹת سدِروت Sderot
שואבה שׁוֹאֵבָה شوئِڤا Sho'eva
שובה שׁוּבָה شوڤا Shuva
שובל שׁוֹבָל شوڤال Shoval
שוהם שֹׁהַם شوهَم Shoham
שומרה שׁוֹמֵרָה شومِرا Shomera
שומרייה שׁוֹמְרִיָּה شومْرِيا Shomriya
שוקדה שׁוֹקֵדָה شوكِدا Shokeda
שורש שֹׁרֶשׁ شورِش Shoresh
שורשים שָׁרָשִׁים شُرَشيم Shorashim
שושנת העמקים שׁוֹשַׁנַּת הָעֲמָקִים شوشنات هعمكيم Shoshannat Ha'Amakim
שזור שְׁזוֹר شِزور Shezor
שחר שַׁחַר شاحَر Shah̠ar
שחרות שַׁחֲרוּת شَحَروت Shah̠arut
שיבולים שִׁבּוֹלִים شِبوليم Shibbolim
שיבלי – אום אל־ר'נם שִבְּלִי – אֻםּ אֶל־רַ'נַם الشبلي – أم الغنم Shibli – Umm al-Ghanam
שיח' דנון שֵיח' דַנּוּן الشيخ دنون Shaykh Dannun
שילה שִׁילֹה شيلو Shilo
שילת שִׁילַת شيلات Shilat
שכניה שְׁכַנְיָה شخَنْيا Shekhanya
שלווה שַׁלְוָה شَلڤا Shalva
שלוחות שְׁלוּחוֹת شلوحوت Shluh̠ot
שלומי שְׁלוֹמִי شلومي Shlomi
שלומית שְׁלוֹמִית شلوميت Shlomit
שמיר שָׁמִיר شَمير Shamir
שמעה שִׁמְעָה شِمعا Shim'a
שמרת שָׁמְרַת شَمرات Shamrat
שמשית שִׁמְשִׁית شِمشيت Shimshit
שני שָׁנִי شَني Shani
שניר שְׂנִיר سْنير Snir
שעב שַעַבּ شعب Sha'ab
שעל שַׁעַל شاعَل Sha'al
שעלבים שַׁעַלְבִים شعلڤيم Sha'alvim
שער אפרים שַׁעַר אֶפְרַיִם شاعَر إفرايِم Sha'ar Efrayim
שער הגולן שַׁעַר הַגּוֹלָן شاعَر هچولان Sha'ar HaGolan
שער העמקים שַׁעַר הָעֲמָקִים شاعَر هعمكيم Sha'ar Ha'Amakim
שער מנשה שַׁעַר מְנַשֶּׁה شاعَر مِنَشي Sha'ar Menashe
שערי תקווה שַׁעֲרֵי תִּקְוָה شعَري تِكڤا Sha'are Tikva
שפיים שְׁפָיִים شْفييم Shfayim
שפיר שָׁפִיר شَفير Shafir
שפר שֶׁפֶר شيفِر Shefer
שפרעם שְׁפַרְעָם شفاعمرو Shfar'am (Shafa-'Amr)
שקד שָׁקֵד شَكيد Shaked
שקף שֶׁקֶף شيكِف Shekef
שרונה שָׁרוֹנָה شَرونا Sharona
שריגים (לי־און) שָׂרִיגִים (לִי־אוֹן) سَريچيم (لي أون) Sarigim (Li-On)
שריד שָׂרִיד سَريد Sarid
שרשרת שַׁרְשֶׁרֶת شَرشيرِت Sharsheret
שתולה שְׁתוּלָה شْتولا Shtula
שתולים שְׁתוּלִים شْتوليم Shtulim
תאשור תְּאַשּׁוּר تِأشور Te'ashur
תדהר תִּדְהָר تِدهار Tidhar
תובל תּוּבַל توڤال Tuval
תומר תֹּמֶר تومِر Tomer
תושייה תּוּשִׁיָּה توشِيا Tushiya
תימורים תִּימוֹרִים تيموريم Timorim
תירוש תִּירוֹשׁ تيروش Tirosh
תל־אביב–יפו תֵּל־אָבִיב–יָפוֹ تل أبيب – يافا Tel Aviv – Yafo
תל יוסף תֵּל יוֹסֵף تيل يوسيف Tel Yosef
תל יצחק תֵּל יִצְחָק تيل يِتسحاك Tel Yitsh̠ak
תל מונד תֵּל מוֹנְד تيل موند Tel Mond
תל עדשים תֵּל עֲדָשִׁים تيل عدَشيم Tel Adashim
תל עמל (ניר דוד) תֵּל עָמָל (נִיר דָּוִד) تيل عَمال (نير دَڤيد) Tel Amal (Nir David)
תל קציר תֵּל קָצִיר تيل كَتْسير Tel Katsir
תל שבע תֵּל שֶׁבַע تل السبع Tel Sheva
תל תאומים תֵּל תְּאוֹמִים تيل تِؤوميم Tel Te'omim
תלם תֶּלֶם تيلِم Telem
תלמי אליהו תַּלְמֵי אֵלִיָּהוּ تَلمي إلِياهو Talme Eliyahu
תלמי אלעזר תַּלְמֵי אֶלְעָזָר تَلمي إلعَزار Talme El'azar
תלמי ביל"ו תַּלְמֵי בִּיל"וּ تَلمي بيلو Talme Bilu
תלמי יוסף תַּלְמֵי יוֹסֵף تَلمي يوسيف Talme Yosef
תלמי יחיאל תַּלְמֵי יְחִיאֵל تَلمي يِحيئيل Talme Yeh̠i'el
תלמי יפה תַּלְמֵי יָפֶה تَلمي يَفي Talme Yafe
תלמים תְּלָמִים تْلَميم Tlamim
תמרת תִּמְרָת تِمرات Timrat
תנובות תְּנוּבוֹת تْنوڤوت Tnuvot
תעוז תָּעֹז تَعوز Ta'oz
תפרח תִּפְרַח تِفراح Tifrah̠
תקומה תְּקוּמָה تكوما Tkuma
תקוע תְּקוֹעַ تْكووَع Tkoa
תראבין א־ס'אנע תַרַאבִּין אֶ־סַּ'אנֶע ترابين الصانع Tarabin as-Sani'
תרום תָּרוּם تَروم Tarum