לשוננו פד

יצאה לאור חוברת חדשה של כתב העת המדעי לשוננו לחקר הלשון העברית והלשונות הסמוכות לה.

בקובץ זה רואות אור מקצתן של ההרצאות שניתנו בכינוס המדעי הבין־לאומי "לשון חכמים לעצמן" (ירושלים, ט"ו–י"ז בשבט תש"ף, 10–12 בפברואר 2020) שקיימה האקדמיה ללשון העברית לכבוד נשיאהּ, פרופ' משה בר־אשר, לרגל הגיעוֹ לגבורות.

לרכישה

 

לרכישת מינוי שנתי לכתב העת לשוננו לשנת תשפ"ב