הכינוס המדעי הבין־לאומי – העברית החדשה: תמונת מצב

התוכנית המלאה של הכינוס

יום שלישי, כ"ח באדר א' תשפ"ב, 1 במארס 2022

 

10:30—11:30 ׀ מושב הפתיחה
בתרגום לשפת הסימנים

 • פרופ' אהרן ממן ׀ דברי פתיחה וברכה
 • הסופר פרופ' חיים באר ׀ האומנם נגזר על העברית להיפרד מארון הספרים?

11:30—13:00 ׀ המושב הראשון: על בלשנות הקורפוס במחקר הלשון העברית

יו"ר: פרופ' חיים כהן

 • פרופ' שלמה יזרעאל ׀ שגיאה או חלופה לגיטימית של הלשון? למאגר הלשון פתרונים
 • פרופ' אילאיל יציב מליבר ׀ מקומה של העברית המודרנית המדוברת במאגרי לשון השוואתיים
 • פרופ' רות ברמן ׀ מאגר נתונים של העברית החדשה מילדות ועד לבגרות: שיטות ותובנות

13:30—14:30 ׀ המושב השני: בלשנות חברתית

יו"ר: פרופ' יעקב בן־טולילה

 • פרופ' יהודית הנשקה ׀ צֵירי בעברית המזרחית: בחינה פונולוגית וסוציולינגוויסטית
 • ד"ר סמדר כהן ׀ דרושים, דרושות ומה שביניהם: על לשון ותקשורת בעיצומה של מהפכת המגדר

15:00—16:30 ׀ המושב השלישי: מגמות בחקר העברית בת זמננו

יו"ר: ד"ר אלכסיי אליהו יודיצקי

 • פרופ' אורה (רודריג) שורצולד ׀ עיון מחודש בגזרות העלולות
 • פרופ' שמואל בולוצקי ׀ מגמות ומניעים בתצורת מילים בעברית החדשה
 • פרופ' אליעזר גלינרט ׀ אוצר המילים של העברית בת ימינו: האומנם אפשר לאפיינו ובשביל מה?

17:00—18:45 ׀ המושב הרביעי: על שפת הסימנים הישראלית
בתרגום לשפת הסימנים

יו"ר: חברת הכנסת שירלי פינטו

 • פרופ' ונדי סנדלר ׀ יש לנו שפה אחרת: שפת הסימנים הישראלית
 • ד"ר סבטלנה דצקובסקי ׀ תיעוד צמיחתה והתפתחותה של שפה חדשה: שפת הסימנים הישראלית
 • ד"ר רמה נובוגרודסקי ׀ רכישת שפת הסימנים הישראלית כשפת אם

 

יום רביעי, כ"ט באדר א' תשפ"ב, 2 במארס 2022

 

10:00—11:30 ׀ המושב החמישי: תורת הצורות בעברית בת ימינו

יו"ר: ד"ר אוהד כהן

 • ד"ר נורית מלניק ׀ שם המספר הנסמך: נאמנות, שקיפות ופרוזודיה
 • ד"ר ליאור לקס ׀ מבנים "מתחרים": בין מורפולוגיה לתחביר
 • גב' ורה אגרנובסקי ׀ מנגנוני גזירה יצרניים בעברית החדשה: פעלים בעלי שורשים חדשים

12:00—13:30 ׀ המושב השישי: תחביר ושיח

יו"ר: פרופ' סטיב פסברג

 • פרופ' זהר לבנת ׀ ההווה ההיסטורי בסיפורי שיחה בעברית של ימינו מנקודת המבט של חקר השיח
 • פרופ' אלדעה ויצמן ׀ "טען באירוניה": הנהרת אירוניה באמצעות פועלי אמירה בעיתונות המקוונת
 • פרופ' יעל משלר ׀ תחביר, שיח וגוף: מבט מולטימודלי על מבנים 'פסידו־מבוקעים' בשיח העברי הדבור

14:00—15:00 ׀ המושב השביעי: התהוות העברית החדשה

יו"ר: ד"ר דורון יעקב

 • פרופ' מיכאל ריז'יק ׀ בין ישן לחדש: צורת מילים מן המשנה בעברית החדשה
 • גב' רות שטרן ׀ ארץ ישראל או חוץ לארץ — היכן חל תהליך התחייה?

15:30—17:00 ׀ המושב השמיני: התקן בעברית בת ימינו

יו"ר: פרופ' מאיה פרוכטמן

 • ד"ר אורי מור ׀ ככה זה בעברית: ההיגיון שמאחורי האי־גיון
 • גב' רונית גדיש ׀ שמות הפעולה והמינוח העברי
 • ד"ר עינת גונן וגב' מור בר ׀ טורים מספרים: חלופות מורפולוגיות בטורי הלשון בראשית תקופת התחייה

 

יום חמישי, ל' באדר א' תשפ"ב, 3 במארס 2022

 

10:00—11:30 ׀ המושב התשיעי: סמנטיקה ופרגמטיקה

יו"ר: פרופ' שמחה קוגוט

 • פרופ' תמר סוברן ׀ עליז, בהיר ואוורירי: עיונים בלשון הרגש בעברית המתעוררת
 • ד"ר ורד סיידון ׀ עוד על ההכפלה הלקסיקלית בלשון ימינו
 • פרופ' יעל זיו ׀ עיון נוסף בסמנטיקה ובפרגמטיקה של סמני השיח בעברית

12:00—13:00 ׀ המושב העשירי: חיי הלשון בספרות העברית: רב־שיח
בתרגום לשפת הסימנים

יו"ר: פרופ' מירון איזקסון

 • פרופ' אבנר הולצמן
 • פרופ' עמינדב דיקמן
 • הסופרת גיל הראבן

13:30—15:30 ׀ המושב האחד־עשר: 30 שנה לסדרת המחקר 'העברית שפה חיה'
בתרגום לשפת הסימנים

יו"ר: פרופ' תמר סוברן ופרופ' אלדעה ויצמן

 • פרופ' אלדעה ויצמן ׀ העברית שפה חיה: שלושים שנה לפריצת דרך
 • פרופ' רינה בן שחר ופרופ' ניצה בן ארי ׀ דברי העורכות
 • גב' ברכה דלמצקי־פישלר ׀ "נחלת אבות" או "שדות אחרים"? פרזיולוגיה ואידאולוגיה במפנה המאה התשע־עשרה
 • פרופ' אבנר הולצמן ׀ מן היד אל הפה: כיצד המציאה הספרות העברית את הדיבור העברי?
 • פרופ' רחל ויסברוד ׀ נקודות מבט על התרגום לעברית: סוגה, תקופה, תאוריה
 • פרופ' זהר לבנת ׀ הדינמיות של העברית המדוברת: מבט מן הזווית של סמני השיח
 • פרופ' יעל רשף ׀ לשון ימינו והעברית הכתובה שקדמה לה
 • פרופ' תמר סוברן וד"ר ברק אוירבך ׀ מגיבים

16:00—17:00 ׀ המושב השנים־עשר: שימור ושינוי בהתפתחות העברית החדשה

יו"ר: פרופ' שמעון שרביט

 • פרופ' אליצור בר־אשר סיגל ׀ מ"כל שהוא" ל "כלשהו": עיון במעתק סמנטי
 • פרופ' יעל רשף ׀ ביטויי זמן להבעת הסיבה בלשון העיתונות העברית המוקדמת

17:00—17:30 ׀ מושב הסיום

יו"ר: הרב חיים סבתו

 • פרופ' משה בר־אשר ׀ דברי סיום