יום העברית תשפ"ב

כוחה של מילה – סדנה בשבוע העברית, טבת תשפ"ב

סדנה מקוונת

כתבנו מדווח וכתבנו מוסר – מה ההבדל?
האיש חשוד או שמא הוא נאשם?

זה רק סמנטי? בסדנה המיוחדת שקיימנו בשבוע העברית תשפ"ב בחנו כותרות אחדות מעיתונים ומאתרי חדשות המדווחים על אירועים שנויים במחלוקת.

בסדנה בהנחיית יהונתן רוסן ממן, איש מערך ההשתלמויות של האקדמיה ללשון העברית, שאלנו ביחד את השאלות והעלינו את התהיות: עד כמה בחירת המילים של עיתונאי מלווה בשיפוט ערכי, ומה הפער בין דיווח עיתונאי כפי שנכתב ובין האירוע כפי שהתרחש במציאות?

הסדנה נערכה בט"ז בטבת תשפ"ב, 20 בדצמבר 2021, במתכונת מקוונת.