השתלמות מקוונת בתורת ההגה והצורות – 12 מפגשים, מרחשוון–כסלו תשפ"ב

בהשתלמות התחקינו על התהליכים ההיסטוריים שקרו בצורות העבריות – הכרנו את התנועות והעיצורים שהיו בעברית המקרא, את מעתקי ההגיים, שרידי יחסות ושינויים בהטעמה, סקרנו את בנייני הפועל ואת משקלי השם העיקריים – הכול בהשוואה לפרוטושמית ולשפות השמיות האחרות מכאן ולעברית החדשה מכאן.

המרצה: ד"ר גבריאל בירנבאום

ד"ר בירנבאום הוא מרצה עתיר ניסיון, בעבר היה ראש המזכירות המדעית וחוקר בכיר במפעל המילון ההיסטורי באקדמיה ללשון העברית.

ההשתלמות יועדה לבוגרי ההשתלמות בניקוד או לבעלי ידע בניקוד ונערכה במתכונת מורחבת של שנים עשר מפגשים מקוונים.

כל המפגשים נערכו מ־10:00 עד 11:30 בתאריכים:

 • יום ראשון ד' במרחשוון תשפ"ב (10 באוקטובר 2021)
 • יום רביעי ז' במרחשוון תשפ"ב (13 באוקטובר 2021)
 • יום ראשון י"א במרחשוון תשפ"ב (17 באוקטובר 2021)
 • יום רביעי י"ד במרחשוון תשפ"ב (20 באוקטובר 2021)
 • יום ראשון י"ח במרחשוון תשפ"ב (24 באוקטובר 2021)
 • יום רביעי כ"א במרחשוון תשפ"ב (27 באוקטובר 2021)
 • יום ראשון כ"ה במרחשוון תשפ"ב (31 באוקטובר 2021)
 • יום רביעי כ"ח במרחשוון תשפ"ב (3 בנובמבר 2021)
 • יום ראשון ג' בכסלו תשפ"ב (7 בנובמבר 2021)
 • יום רביעי ו' בכסלו תשפ"ב (10 בנובמבר 2021)
 • יום ראשון י' בכסלו תשפ"ב (14 בנובמבר 2021)
 • יום רביעי י"ג בכסלו תשפ"ב (17 בנובמבר 2021)