השתלמות בתורת ההגה והצורות, מרחשוון–כסלו תשפ"ב

שנים עשר מפגשים

בהשתלמות התחקינו על התהליכים ההיסטוריים שקרו בצורות העבריות – הכרנו את התנועות והעיצורים שהיו בעברית המקרא, את מעתקי ההגיים, שרידי יחסות ושינויים בהטעמה, סקרנו את בנייני הפועל ואת משקלי השם העיקריים – הכול בהשוואה לפרוטושמית ולשפות השמיות האחרות מכאן ולעברית החדשה מכאן.

המרצה: ד"ר גבריאל בירנבאום.

ההשתלמות יועדה לבוגרי ההשתלמות בניקוד או לבעלי ידע בניקוד ונערכה במתכונת מורחבת של שנים עשר מפגשים מקוונים.

כל המפגשים נערכו מ־10:00 עד 11:30 בתאריכים:

 • יום ראשון ד' במרחשוון תשפ"ב (10 באוקטובר 2021)
 • יום רביעי ז' במרחשוון תשפ"ב (13 באוקטובר 2021)
 • יום ראשון י"א במרחשוון תשפ"ב (17 באוקטובר 2021)
 • יום רביעי י"ד במרחשוון תשפ"ב (20 באוקטובר 2021)
 • יום ראשון י"ח במרחשוון תשפ"ב (24 באוקטובר 2021)
 • יום רביעי כ"א במרחשוון תשפ"ב (27 באוקטובר 2021)
 • יום ראשון כ"ה במרחשוון תשפ"ב (31 באוקטובר 2021)
 • יום רביעי כ"ח במרחשוון תשפ"ב (3 בנובמבר 2021)
 • יום ראשון ג' בכסלו תשפ"ב (7 בנובמבר 2021)
 • יום רביעי ו' בכסלו תשפ"ב (10 בנובמבר 2021)
 • יום ראשון י' בכסלו תשפ"ב (14 בנובמבר 2021)
 • יום רביעי י"ג בכסלו תשפ"ב (17 בנובמבר 2021)