השתלמות ביסודות התחביר, מרחשוון–כסלו תשפ”ב

בהשתלמות המקוונת בחנו את הקשרים בין רכיבי הצירופים והמשפטים ובדקנו את השפעתם על דרכי הניסוח. נראה שהכרה טובה של תחביר המשפט מסייעת הן לפיענוח טקסטים הן לניסוח טקסטים. 

ההשתלמות החדשה התנהלה במתכונת מורחבת של שנים עשר מפגשים מקוונים.

המרצה: ד”ר אורלי אלבק.

המפגשים נערכו בתאריכים:

 • יום ראשון ד’ במרחשוון תשפ”ב (10 באוקטובר 2021)
 • יום רביעי ז’ במרחשוון תשפ”ב (13 באוקטובר 2021)
 • יום ראשון י”א במרחשוון תשפ”ב (17 באוקטובר 2021)
 • יום רביעי י”ד במרחשוון תשפ”ב (20 באוקטובר 2021)
 • יום ראשון י”ח במרחשוון תשפ”ב (24 באוקטובר 2021)
 • יום רביעי כ”א במרחשוון תשפ”ב (27 באוקטובר 2021)
 • יום ראשון כ”ה במרחשוון תשפ”ב (31 באוקטובר 2021)
 • יום רביעי כ”ח במרחשוון תשפ”ב (3 בנובמבר 2021)
 • יום ראשון ג’ בכסלו תשפ”ב (7 בנובמבר 2021)
 • יום רביעי ו’ בכסלו תשפ”ב (10 בנובמבר 2021)
 • יום ראשון י’ בכסלו תשפ”ב (14 בנובמבר 2021)
 • יום רביעי י”ג בכסלו תשפ”ב (17 בנובמבר 2021)