השתלמות מקוונת ביסודות התחביר – 12 מפגשים

מרחשוון–כסלו תשפ"ב, אוקטובר–נובמבר 2021

אם אתם מעוניינים לשפר את מיומנויות הניסוח, לכתוב משפטים נהירים ותקינים ולשלוט היטב בכללי הפיסוק, כללים המבוססים על המבנה התחבירי של המשפט, ההשתלמות הזאת עשויה להתאים לכם.

בהשתלמות נכיר את הקשרים בין רכיבי הצירופים והמשפטים ונבדוק את השפעתם על דרכי הניסוח. נראה שהכרה טובה של תחביר המשפט מסייעת הן לפיענוח טקסטים הן לניסוח טקסטים. 

ההשתלמות החדשה תהיה במתכונת מורחבת של שנים עשר מפגשים מקוונים.

המרצה: ד"ר אורלי אלבק

המחיר: 400 ₪

(הכרטיסים אזלו)


כל המפגשים מ־20:00 עד 21:30 בתאריכים:

 • יום ראשון, ד' במרחשוון תשפ"ב (10 באוקטובר 2021)
 • יום רביעי, ז' במרחשוון תשפ"ב (13 באוקטובר 2021)
 • יום ראשון, י"א במרחשוון תשפ"ב (17 באוקטובר 2021)
 • יום רביעי, י"ד במרחשוון תשפ"ב (20 באוקטובר 2021)
 • יום ראשון, י"ח במרחשוון תשפ"ב (24 באוקטובר 2021)
 • יום רביעי, כ"א במרחשוון תשפ"ב (27 באוקטובר 2021)
 • יום ראשון, כ"ה במרחשוון תשפ"ב (31 באוקטובר 2021)
 • יום רביעי, כ"ח במרחשוון תשפ"ב (3 בנובמבר 2021)
 • יום ראשון, ג' בכסלו תשפ"ב (7 בנובמבר 2021)
 • יום רביעי, ו' בכסלו תשפ"ב (10 בנובמבר 2021)
 • יום ראשון, י' בכסלו תשפ"ב (14 בנובמבר 2021)
 • יום רביעי, י"ג בכסלו תשפ"ב (17 בנובמבר 2021)

תאריכי עתודה:

 • יום ראשון, י"ז בכסלו תשפ"ב (21 בנובמבר 2021)
 • יום רביעי, כ' בכסלו תשפ"ב (24 בנובמבר 2021)

(אנא רשמו ביומניכם גם את מפגשי העתודה, יתקיימו בהם מפגשים אם ניאלץ לבטל מפגש באחד התאריכים הקודמים.)

שימו לב: ההשתלמות תיפתח רק אם יירשמו די נרשמים.

ביטול השתתפות עד 48 שעות לפני פתיחת ההשתלמות יחייב רק ב־20 ₪ דמי ביטול.
ביטול השתתפות ב־48 השעות האחרונות שלפני פתיחת ההשתלמות יחייב במלוא התשלום.
טלפון לביטול: 02-6493555.

יש שאלות? לא קיבלתם קישור לפעילות?

כתבו לד"ר אורלי אלבק, hishtalmuyot@hebrew-academy.org.il