ביטויים ופתגמים מלשונות תבל, אדר תשפ"א

הרצאה מקוונת

גלגולי לעז שנשתרשו במילון העברי ובדיבור העברי

מה מקור הביטוי 'אין נביא בעירו'? איך התגלגל הצירוף 'קור כלבים' אל העברית? ומהיכן יובָּא הביטוי 'שפך את התינוק עם המים'?

המרצה ד"ר אורי מלמד סיפר על ביטויים ופתגמים הנראים כאילו נולדו במטבח הלשון העברית באחת מארבע תקופותיה, אלא שלמעשה הגיעו אל העברית משפות זרות והתאקלמו והתאזרחו בה. בהרצאה עמדנו על מקורות הביטויים בלשונות האם שלהן, עקבנו אחר גלגולם אל העברית והבנו כיצד 'התגיירו' והפכו לאזרחים רגילים מן השורה הלשונית לכל דבר.

ד"ר אורי מלמד היה שנים רבות חוקר במפעל המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית. מחקריו עוסקים בבלשנות החברתית והתרבותית על רקע תופעות הלשון במבטא ובכתיבה. כמו כן הוא עוסק רבות במחקרים שונים ומגוונים הנוגעים לתרבות יהודי תימן לדורותיה.