סדנת כתיב, תשפ"א

סדנה מקוונת

אחרי הצוהריים איכנס לבית אימי,
והיא תספר לי את זיכרונותיה.

האקדמיה ללשון העברית קיימה לראשונה סדנאות כתיב מקוונות.

בסדנאות דנו בכללי הכתיב המלא, בייחוד בכללים שהשתנו לפני שנים אחדות.

מועדי הסדנאות:

 • ח' במרחשוון תשפ"א (26 באוקטובר 2020), בשעה 09:00
 • ח' במרחשוון תשפ"א (26 באוקטובר 2020), בשעה 19:00
 • כ"ט במרחשוון תשפ"א (16 בנובמבר 2020), בשעה 19:00
 • ב' בכסלו תשפ"א (18 בנובמבר), בשעה 18:00
 • י"ב בטבת תשפ"א (27 בדצמבר), בשעה 11:00
 • ח' בשבט תשפ"א (21 בינואר) בשעה 11:00
 • ט"ו בשבט תשפ"א (28 בינואר) בשעה 19:00
 • ג' באדר תשפ"א (15 בפברואר) בשעה 18:00
 • ח' באייר תשפ"א (20 באפריל), בשעה 19:00
 • י״ט בסיוון תשפ״א (30 במאי), בשעה 16:00
 • כ"ה בתמוז תשפ״א (5 ביולי), בשעה 17:00

הנחתה את הסדנאות:ד"ר אורלי אלבק.