סדנת כתיב, תשפ"א

סדנה מקוונת

אחרי הצוהריים איכנס לבית אימי,
והיא תספר לי את זיכרונותיה.

האקדמיה ללשון העברית קיימה לראשונה סדנאות כתיב מקוונות.

בסדנאות דנו בכללי הכתיב המלא, בייחוד בכללים שהשתנו לפני שנים אחדות.

מועדי הסדנאות:

 • ח' במרחשוון תשפ"א, 26 באוקטובר 2020
 • ח' במרחשוון תשפ"א, 26 באוקטובר 2020
 • כ"ט במרחשוון תשפ"א, 16 בנובמבר 2020
 • ב' בכסלו תשפ"א, 18 בנובמבר 2020
 • י"ב בטבת תשפ"א, 27 בדצמבר 2020
 • ח' בשבט תשפ"א, 21 בינואר 2021
 • ט"ו בשבט תשפ"א, 28 בינואר 2021
 • ג' באדר תשפ"א, 15 בפברואר 2021
 • ח' באייר תשפ"א, 20 באפריל 2021
 • י״ט בסיוון תשפ״א, 30 במאי 2021
 • כ"ה בתמוז תשפ״א, 5 ביולי 2021

הנחתה את הסדנאות:ד"ר אורלי אלבק.