לקובץ PDF

אקדם 67

תשפ"א – 2020

תוכן העניינים

  • האקדמיה בפנייה למשרדי הממשלה: השתמשו בחלופות עבריות, עמ' 1
  • התעניינות רבה בסדנאות המקוונות של האקדמיה, עמ' 1
  • ספרים חדשים בהוצאת האקדמיה, עמ' 1
  • רונית גדיש, מגפות, נגיפים וקפסולות, עמ' 2
  • אהרן בר־אדון, שיחות עם עגנון על חברה ולשון, עמ' 3
  • אלכסיי (אליהו) יודיצקי ודינה סוקול, מניין קיבל הפיל את החדק?, עמ' 6
  • יעקב עציון, החיסון — מן האסכרה ועד הקורונה, עמ' 7
  • מונחי רחצה לנוער העברי בחופי ניו יורק, עמ' 8