לקובץ PDF

אקדם 66

תש"ף – 2020

תוכן העניינים

  • מחקר לשון חכמים: כינוס בין־לאומי לכבוד נשיא האקדמיה בהגיעו לגבורות, עמ' 1
  • חגיגת עברית במתחם ביאליק בתל־אביב, עמ' 1
  • מנווה האקדמיה  תחרות אדריכלים יצאה לדרך, עמ' 1
  • שמואל אבנרי, ביאליק ובן־יהודה – מחלוקת בין מחדשים, עמ' 2
  • ברכה דלמצקי פישלר, השגחה פרטית וחתולות מקורעות: ייצוג לשון הדיבור בכתיבתו של הזז, עמ' 3
  • יעקב עציון, "לשון עבר היא לשוני": על לימוד עברית בעדן לפני כמאה שנה, עמ' 6
  • עברית בימי קורונה, עמ' 8