אישור השתתפות

אישור השתתפות בקבלת פנים חגיגית לכבודו של פרופ' משה בר־אשר

לאישור ההשתתפות יש למלא את הפרטים האלה:

    שם פרטי

    שם משפחה

    דואר אלקטרוני

    מגיעלא מגיע