לקובץ PDF

אקדם 65

תש"ף – 2019

תוכן העניינים

  • ספר היובל לכבוד פרופ’ חיים כהן, עורך המילון ההיסטורי, עמ’ 1
  • מפעלו של פרופ’ מורג: מהקלֶטֶת ועד למרשתת, עמ’ 1
  • 1,400 מונחים משפטיים חדשים, עמ’ 1
  • אהרן ממן, העברית ולשונות היהודים, עמ’ 2
  • גבריאלה שלו, המינוח – נקודת המוצא לכל דיון משפטי, עמ’ 3
  • קציעה כ”ץ, מורי שלמה מורג, עמ’ 6
  • אירועים אחרונים, עמ’ 6
  • לזכרו של ישראל בן־דוד (תרפ”ה–תשע”ט), עמ’ 7
  • מן הארכיון: התפלה, המתקה או תפלול, עמ’ 8