לשון המשפט, תשע"ט

עשרה מפגשים

האקדמיה ללשון העברית קיימה השתלמות לשיפור הניסוח המשפטי בבית האקדמיה בירושלים. ההשתלמות בת עשרה מפגשים (ארבעים שעות אקדמיות) מוכרת לגמול.

ההשתלמות התקיימה מט' באייר תשע"ט (14 במאי), עד יום כ' בתמוז תשע"ט ( 23 ביולי).

תוכנית ההשתלמות
ריכוז אקדמי: ד"ר אורלי אלבק

המרצה ההרצאה  
ד"ר אורלי אלבק

 

 

הרצאה: המשפט התקשורתי,  הבהיר והקולח 14 במאי

16:30–18:00

14 במאי

18:15–19:45

ד"ר גבריאל בירנבאום הרצאה: עברית נכונה – האם היא קיימת? 21 במאי

16:30–18:00

הרצאה: מדוד המלך עד עמוס עוז- על תולדות הלשון העברית 21 במאי

18:15–19:45

ד"ר אורלי אלבק כללי הכתיב המלא 28 במאי

16:30–18:00

הרצאה ותרגיל: סוגיות נבחרות בתחביר – סוגי צירופים 28 במאי

18:15–19:45

ד"ר אורלי אלבק

 

הרצאה ותרגיל: סוגי משפטים 4 ביוני

16:30–18:00

סדנת ניסוח 4 ביוני

18:15–19:45

ד"ר אורלי אלבק

 

 

הרצאה ותרגיל: מילות יחס, מילות קישור ועוד

11 ביוני

16:30–18:00

סדנת ניסוח 11 ביוני

18:15–19:45

ד"ר אורלי אלבק

 

כללי הפיסוק 18 ביוני

16:30–18:00

סדנת ניסוח 18 ביוני

18:15–19:45

ד"ר אורלי אלבק דרכים למניעת דו־משמעות

 

25 ביוני

16:30–18:00

סדנת ניסוח 25 ביוני

18:15–19:45

ד"ר ברק דן

 

פרקים בתורת הצורות (א) 2 ביולי

16:30–18:00

ד"ר גבריאל בירנבאום הרצאה ותרגיל: השימוש בניבים ופתגמים בעברית של ימינו 2 ביולי

18:15–19:45

ד"ר ברק דן

 

פרקים בתורת הצורות (ב) 9 ביולי

16:30–18:00

ד"ר גבריאל בירנבאום
הרצאה: שאילות גלויות וסמויות בעברית של ימינו – על השפעת הלעז 9 ביולי

18:15–19:45

 

ד"ר אורלי אלבק

 

 

היכרות עם אתרי האקדמיה 16 ביולי

16:30–18:00

סיכום: עריכת הטקסט השלם 16 ביולי

18:15–19:45