מטבעות מסתתרים

זהו את מטבע הלשון המסתתר מאחורי האיור.