תגובת נשיא האקדמיה על התוכנית להוראה באנגלית באוניברסיטה העברית

לקריאת המאמר

מתוך המאמר:

"אני מחזיק בדעה שהחייאת הדיבור העברי לא הגיעה לשלמותה אלא מן השעה שגם העילית של החברה החלה מנהלת את חייה בעברית. יתרה מזאת, החייאת הדיבור העברי והעובדה שהעילית האינטלקטואלית של החברה בארץ נטלה חלק במעשה הגדול הזה, הן שהכשירו את הדרך להקמת המדינה."

"היה ברור שהמורים באוניברסיטה העברית לא רק ילַמדו בעברית אלא גם יפרסמו בה את מחקריהם. אך ברור גם שלא הייתה שום כוונה שפרסומיהם של חוקרי האוניברסיטה יהיו רק בעברית."

"איננו באים להילחם באנגלית אלא לעמוד על משמר העברית. אין דופי בעידוד האנגלית כל זמן שהדבר אינו בא על חשבון העברית. איננו באים להילחם חלילה באוניברסיטה העברית היקרה לליבנו. אנחנו סבורים שלמנהיגי האוניברסיטה – הנשיא, הרקטור וסגן הנשיא ועמיתיהם – שהם אנשים ראויים מאוד המבקשים את טובת המוסד ועושים לקידומו, אין סיבת אמת לפגוע במחויבות של המוסד לעברית."