לקובץ PDF

אקדם 63

אקדם 63

תוכן העניינים

  • יום העברית תשע"ט – בסימן #עברית שפה חדשנית, עמ' 1
  • אירועים שהיו (ערב לציון 80 שנה ל"כוכבים בחוץ" מאת נתן אלתרמן; ערב עיון לכבוד ד"ר יחיאל קארה; אירוע לציון מילון הביטוח), עמ' 1
  • אורה (רודריג) שורצולד, מילים כהווייתן – על המשקל ועל מבנה ההברות, עמ' 2
  • אלכסיי יודיצקי, על כתובת חנניה מירושלים, עמ' 3
  • גבריאל בירנבאום, הערות על לשונו של עגנון אגב קריאה ב"תמול שלשום", עמ' 6
  • עמוס עוז ז"ל, התעוררות היפהפייה הנרדמת, עמ' 7
  • יום העברית תשע"ט בבתי הספר, עמ' 8