תשס"ח 2007–2008

המילים החדשות – תשס"ח

מוֹצָאוֹת – provenance, מקור של יצירה (יצירת אומנות, כתב יד עתיק וכדומה), גלגוליה, בעליה והמחזיקים בה מן היום שיצאה מידי האומן.

אִפְחוּת – mitigation, פעולות שנועדו להפחית את מספר העקורים, הפצועים והנספים הצפויים באירוע רב נפגעים ולשפר את כושר ההתמודדות בעקבות אירוע כזה, כגון שיפור וחיזוק של עמידות התשתיות, הכנת מערך רפואי ומערכי חילוץ והכנת תוכנית שיקום.

רֶמֶז צָץ – תיאור קצר המופיע כאשר מצביעים על עצם כלשהו בממשק גרפי.

עֶקֶר בַּיִת – צורת הזכר של עקרת בית.

הֶצְמֵד – צירוף מילים שבו פועַל או שם תואר מוּחלים על שני שמות עצם, אף כי הם אמורים לחול רק על אחד מהם, כגון "קידש עליהם מלחמה ושלום".

נִיב נִגּוּדִים (ניב ניגודים) – אוֹקְסִימוֹרוֹן. צירוף מילים הסותרות זו את זו, פרדוקס חריף ומרוכז, כגון "שתיקה רועמת".

הֶרְמֵז – אלוזיה, רמיזה גלויה או מוסווית ליצירות אחרות של ספרות, תרבות, גאוגרפיה וכדומה.

הֶכְבֵּר – פריפרזה, אמירה או כתיבה של דבר באריכות יתר.

הֶשְׁמֵט – אליפסיס, השמטה של יסוד פונטי ממילה או ממשפט, שאפשר להשלים אותו באמצעות החלק שנשאר.

תַּצְלִיל – אונומָטופֵּאה, שימוש במילים או בצירוף מילים שצלילם מזכיר את הוראתם, כגון זִמְזֵם.