יוסף עזרא

יוסף עזרא נולד בחברון בשנת 1932. משפחתו חייתה בחברון למן גירוש ספרד והייתה מאחרונות המשפחות שנשארו שם עד תש"ח (נובמבר 1947). אחיה של חותנתו היה משה בר־נסים (1882–1926) – מזכירו הנאמן של אליעזר בן־יהודה.

בעברית נאה בעלת צליל מזרחי מקורי מספר יוסף עזרא את מה שידוע לו על בר־נסים, ומצר על שפועלו נשכח. עוד הוא מספר על ילדותו בחברון ועל משפחתו בחברון ובירושלים.

ערן עזריאלי, קרוב המשפחה, מוסיף פרטים רבים על משה בר־נסים ומספר על השתדלותו ועל השתדלות המשפחה להזכירו ולהנציח את זכרו.

הריאיון נערך בכ"ב בשבט תשע"ח, 7 בפברואר 2018. המראיין: ד"ר גבריאל בירנבאום.