לשון חכמים לעצמן

סמליל האקדמיה ללשון העברית

לשון חכמים לעצמן

כינוס בין־לאומי במחקר לשון חכמים

לכבודו של פרופ' משה בר־אשר
נשיא האקדמיה ללשון העברית
בהגיעו לגבורות

בימים שני עד רביעי, ט"ו–י"ז בשבט תש"ף
10–12 בפברואר 2020

הכניסה ללא תשלום.

  שם פרטי

  שם משפחה

  דואר אלקטרוני

  סמנו את המושבים הרצויים בכל יום

  יום שני, ט"ו בשבט, 10 בפברואר

  יום שלישי, ט"ז בשבט, 11 בפברואר

  יום רביעי, י"ז בשבט, 12 בפברואר