מי חידש את המילה מונית?

היום המילה מונית שגורה בפי כול, אבל בראשית דרכה היא עוררה התנגדות; היו שחשבו שאין כל פסול במילה הבין־לאומית "טקסי", ודחו את החידוש המיותר לדעתם.

טקסי – קיצור של (taximeter (cab – הוא מכונית שיש בה מד הקובע את מחיר הנסיעה (המילה במקורה צרפתית: taximètre). כך גם המונית, הקרויה על שם המונה המותקן בה.

מי חידש את המילה 'מונית'? רבים מייחסים את החידוש לשר התחבורה הראשון דוד רמז. ואומנם השר רמז כנראה היה הראשון שהשתמש במילה 'מונית' מעל דוכן הכנסת. גם יעקב כנעני במילונו ״אוצר לשון העברית לתקופותיה השונות" מביא לערך 'מונית' ציטוט מדברי השר.

ואולם נראה שהקריקטוריסט והמאייר יוסף בס, שהיה קצין ההסברה הראשון במשטרת ישראל, הוא שהמציא את המילה. את העדות לכך מצא איתמר לוי, מוצא הספרים הישנים הנודע. כשהגיעו הספרים מספרייתו של בס לידיו, נפל מאחד מהם פתק ורוד שבו העלה בס הצעה לחלופה עברית לטמפרטורה, ודרך אגב סיפר על סירובו של ועד הלשון לקבל את המילה ״מונית״. בשולי הפתק הוסיף הערה: ״המילה 'מונית' היא יצור שלי הקטן״.

פתק בכתב ידו של יוסף בס

ואכן מקור המילה 'מונית' במשטרה, שיוסף בס היה כאמור קצין ההסברה שלה. הינה המודעה שפרסמה המשטרה בכל העיתונים בח' באב תש"ח, 13.8.1948:

מודעה מ־13.8.1948 (מעיתון "המשקיף")

מעיתון "המשקיף" באמצעות האתר "עיתונות יהודית היסטורית"

ההודעה על חידוש המילה ביוזמת המשטרה עוררה כמה תגובות זועמות:

  • אפרים דרור, בעל הטור "עברית נכונה" בעיתון הצֹפה, זעם על המשטרה שנטלה לעצמה את הזכות "להשטרר ולהשתרר גם ביצירה לשונית עצמאית" (20.8.1948).
  • הסופר והמבקר י"ל ברוך כתב שהמילה מונית היא חידוש "מגוחך וברברי ביותר". והוא הוסיף: "'מונית' המשטרתית אין לה שחר לא בצורתה הכעורה, המשבשת את הדיקדוק, ולא במשמעה: את מה מונה ה'מונית' המשונה הזאת? את מספר הבתים או בני האדם שהיא עוברת עליהם?" (הבֹקר, 10.9.1948).
  • איש הלשון יצחק אבינרי כתב ב"פינת הלשון" שלו שאין צורך בחידוש. לדעתו במילה 'טקסי' אפשר לראות צורה עברית במשקלן של המילים 'רגלי' ו'קלפי'. הוא אף הוסיף: "אם חז"ל יהדו עוד לפני אלפים שנה טכס, טקס וטכסיס – כלום יש טעם כלשהו לדחוק עתה מלשוננו את הטקסי?" (על המשמר, כ"ו בתשרי תש"ט).

ואולם על דוברי העברית התחבבה המילה מונית, והיא נתקבלה ושגורה בפי כול – כמו שכתב מחדשהּ יוסף בס.

 

* על פי ״רגע של עברית״ ששודר ב"קול ישראל"