לקובץ PDF

שער גיליון אקדם 61

אקדם 61

תוכן העניינים

  • הכינוס הבין־לאומי באקדמיה: עיונים בלשון המקרא, עמ' 1–2
  • חדש באקדמיה: אוסף המרכז לחקר מסורות קהילות ישראל, עמ' 1
  • רונית גדיש, מן הכתיב חסר הניקוד אל הכתיב המלא התקני, עמ' 3
  • חדש באתר האקדמיה: מאגר המונחים המקצועיים, עמ' 3
  • דורון יעקב וגליה בלבס, אוסף המרכז לחקר מסורות קהילות ישראל, עמ' 6
  • חנוך גמליאל, "בשפה קלה ופשוטה"? – לדרך תרגומו של הרב יוסף קאפח, עמ' 7
  • מצעד המילים הישראליות: תש"ח–תשע"ח, עמ' 8