השתלמויות לשיפור הניסוח, תשע"ח

לעובדים ומנהלים במשרד החקלאות

ההשתלמות נערכת במשרד החקלאות, הקריה החקלאית בבית דגן

מחזור ראשון: ט' באייר תשע"ח – כ"ט בסיוון תשע"ח (24 באפריל עד 12 ביוני, 2018)
מחזור שני: ו' בתמוז תשע"ח – כ"ו באב תשע"ח (19 ביוני עד 7 באוגוסט, 2018)

מטרות ההשתלמות

1. לשפר את מיומנויות הניסוח של המשתתפים ולהעשיר אותם בכלי ניסוח ותחביר;
2. לעדכן את המשתתפים בכללי התקן;
3. לאמן אותם בכתיבה תקינה ותקנית בעולם התוכן שהם עוסקים בו במשרד החקלאות;
4. לשפר את מיומנויות הכתיבה הרשמית באמצעות התנסות פעילה.

היקף ההשתלמות: השתלמות בת 60 שעות והשתלמות בת 40 שעות

נושאי הלימוד

  • פרקי תחביר וניסוח: ניסוח משפטים בהירים וחד־משמעיים, סוגי צירופים וסוגי משפטים, שימוש נכון במילות יחס ובמילות קישור, סדר המילים, דרכי השלילה, משלבי הלשון ועוד
  • כללי הפיסוק
  • כללי הכתיב המלא
  • פרקים בתורת הצורות: שורשים ומשקלים, דקדוק שם המספר, נטיית מילות היחס ועוד
  • העשרת אוצר המילים: שימוש במונחים עבריים, השפעת הלעז
  • פרקי העשרה: סקירה תמציתית על תולדות הלשון, גישות עקרוניות להכוונת לשון, גלגולי ביטויים
  • סדנות ניסוח ותרגול: בכל סדנה יתאמנו המשתתפים בעריכת טקסטים מעולם התוכן שלהם ליישום פרקי הלימוד.

המרצים הם מרצים מנוסים ומיומנים מעובדי האקדמיה ללשון העברית, כולם בעלי תואר שלישי.

תוכנית מפגשי המחזור השני

 

19 ביוני ד"ר אורלי אלבק המשפט התקשורתי והבהיר
סוגי צירופים
תרגול
26 ביוני ד"ר גבריאל בירנבאום גלגולי ביטויים
דקדוק שם המספר
תרגול
3 ביולי ד"ר אורלי אלבק סוגי משפטים
סדנת ניסוח
תרגול
10 ביולי ד"ר אורלי אלבק ניסוח: נושאים שונים
סדנת ניסוח
תרגול
17 ביולי ד"ר אורלי אלבק כללי הפיסוק
דרכים למניעת דו-משמעות
תרגול
24 ביולי ד"ר אורלי אלבק כללי הכתיב המלא
סדנת ניסוח
תרגול
31 ביולי ד"ר גבריאל בירנבאום נושאים בתורת הצורות
השפעת הלעז
תרגול
7 באוגוסט ד"ר גבריאל בירנבאום נושאים בתורת הצורות – המשך
עברית נכונה – האם היא קיימת
תרגול