תשע”ו (2016): מתחילה עבודת ההתקנה של המקרא

עם כינונו של מפעל המילון ההיסטורי הוחלט שלא לעבד את המקרא והחיבורים המקבילים לתקופה זו בשלב הראשון, מתוך מחשבה שאלה חיבורים שנחקרו רבות ועדיף לו למפעל להתחיל בהכנת התשתית למילון דווקא בחיבורים שנכתבו לאחר המקרא. היום, כשמאגרי מפעל המילון מוצגים לכול, אנחנו מבקשים להשלים את תמונת הקונקורדנצייה של ספרות העת העתיקה בהתקנת המקרא.