לקובץ PDF

שער גיליון אקדם 60

אקדם 60

תשע"ח – 2018

תוכן העניינים

 • יום העברית תשע"ח: ישיבה חגיגית של ועדת החינוך של הכנסת, עמ' 1
 • ממקסיקו לירושלים: מילון עברי–יידי בכתב יד הופקד בארכיון האקדמיה, עמ' 1
 • ערב עיון: ביאליק והעברית, עמ' 1
 • על דלות הלשון והשפעתה על השיח מאת גיל הראבן, עמ' 2
 • כללי הכתיב, הפיסוק והתעתיק, עמ' 2
 • מן היישוב ומן היער: עיונים בלשון הרומן "בישוב של יער" מאת חיים הזז, עמ' 2
 • עם הפקדת המילון העברי–יידי של מאיר ברגר בארכיון האקדמיה מאת חוה טורניאנסקי, עמ' 3
 • ברכות לאלישע קימרון לזכייתו בפרס ישראל, עמ' 3
 • שחורה – כינוי למשקה העשוי מקפה מאת אורי מלמד, עמ' 6
 • סיפורו של ארון ספרים, עמ' 7
 • יום העברית תשע"ח – 70 שנות מדינה עברית, עמ' 8