פנייה לרדיו הארץ ישראלי

כאז כן היום – כחודשיים לאחר פתיחת השידורים ברדיו העברי בארץ נשלחה אל מנהל הרדיו הארץ ישראלי רשימה קצרה של תיקוני הגייה שאף כיום לא נס לחם, ובהם רָאשים, צָרפת ואופַניים.

אפשר להניח כי ד"ר זאב בן־חיים, שהיה המזכיר המדעי של ועד הלשון משנת תרצ"ג, הוא שחתם על הפנייה, ועוד אפשר לשער שהנמען היה ד"ר אליעזר לובראני, ששימש מנהל התוכנית העברית של הרדיו הארץ הישראלי באותה התקופה.

ופלא הוא שכבר בשנת 1936 ידעו שתחנת הרדיו תיקרא "כאן"…

רשימה קצרה של תיקוני הגייה שנשלחה אל מנהל הרדיו הארץ ישראלי בשנת 1936