הוא והיא בתחום הממשל והמשפט

מצאו את צמד המילים שתואמות בזכר ובנקבה.