מתרגלים כתיב מלא – יו"ד המציינת עיצור

מה הכתיב המלא של המילים המנוקדות?

גרסה להדפסה

לכל הפתרונות