לשון המשפט, חורף תשע"ח

השתלמות תעודה

ההשתלמות בת 40 שעות נערכה בעשרה מפגשים בחורף תשע"ח (נובמבר 2017 – פברואר 2018).

 

 תוכנית ההשתלמות

 

שם המרצה שם ההרצאה  
ד"ר גבריאל בירנבאום

 

הרצאה: עברית נכונה – האם היא קיימת?

הכוונת לשון או התפתחות טבעית של הלשון

26.11.17

16:30-18:00

הרצאה: מדוד המלך עד עמוס עוז- על תולדות הלשון העברית 26.11.17

18:15-19:45

ד"ר אורלי אלבק

 

הרצאה: מבנה הטקסט התקשורתי,  הבהיר והקולח 3.12.17

16:30-18:00

3.12.17

18:15-19:45

ד"ר אורלי אלבק

 

הרצאה ותרגיל: סוגיות נבחרות בתחביר – סוגי צירופים 10.12.17

16:30-18:00

סדנת ניסוח 10.12.17

18:15-19:45

ד"ר אורלי אלבק

 

 

הרצאה ותרגיל: סוגי משפטים

24.12.17

16:30-18:00

סדנת ניסוח 24.12.17

18:15-19:45

ד"ר אורלי אלבק

 

הרצאה ותרגיל: נושאים שונים 31.12.17

16:30-18:00

סדנת ניסוח 31.12.17

18:15-19:45

ד"ר אורלי אלבק כללי הפיסוק

 

7.1.18

16:30-18:00

סדנת ניסוח 7.1.18

18:15-19:45

ד"ר אורלי אלבק דרכים למניעת דו-משמעות

 

14.1.18

16:30-18:00

סדנת ניסוח 14.1.18

18:15-19:45

ד"ר ברק דן

 

הרצאה ותרגיל: סוגיות נבחרות בתורת הצורות 21.1.18

16:30-18:00

21.1.18

18:15-19:45

ד"ר גבריאל בירנבאום

 

הרצאה ותרגיל: השימוש בניבים ופתגמים בעברית של ימינו 28.1.18

16:30-18:00

הרצאה: שאילות גלויות וסמויות בעברית של ימינו – על השפעת הלעז 28.1.18

18:15-19:45

ד"ר אורלי אלבק

 

הרצאה ותרגיל: כללי הכתיב חסר הניקוד 4.2.18

16:30-18:00

סדנת ניסוח מסכמת 4.2.18

18:15-19:45

עתודה 11.2.18