צילום של חנוך גמליאל

חנוך גמליאל

 • נבחר לחבר־יועץ בשנת תשע"ז
 • נבחר לחבר בשנת תשע"ט
 • חבר בוועדת הדקדוק של האקדמיה

חנוך גמליאל נולד בשנת תשי"ז (1957) במושב שדה יעקב.

את לימודי התואר הראשון והשני עשה בחוגים לערבית וללשון העברית באוניברסיטת תל אביב. את עבודת הדוקטור (בשנת תשס"ג) כתב באוניברסיטה העברית בהדרכת פרופ' משה בר־אשר בנושא "תפיסות תחביריות בפירוש רש"י לתורה".

ד"ר גמליאל הוא ראש החוג ללשון העברית במכללה האקדמית הרצוג. כמו כן הוא בעל הסמכה לרבנות (משנת תשנ"ד), ולימד במהלך השנים בישיבת הקיבוץ הדתי.

תחומי עיסוקו המדעי: העברית שבהשפעת הערבית וחוכמת הלשון בימי הביניים בפרט במרחב האשכנזי.

מפרסומיו

ספרים

 • פרקים בתולדות הלשון העברית – יחידה 4: לשון הפיוט הארץ ישראלי, האוניברסיטה הפתוחה 2003
 • רש"י כפרשן וכבלשן: תפיסות תחביריות בפירוש רש"י לתורה, ירושלים תש"ע

מאמרים

 • "מערכת הפועל בלשון חכמים לפי כתב־יד תימני עתיק" , מסורות ג–ד (תשמ"ט), עמ' 37–71
 • "לשונו של ר' אברהם בר חייא", לשוננו ס (תשנ"ז), עמ' 277–295
 • "פירוש רש"י לתורה כמפעל של חיזוק השפה העברית", א' ממן ש' פסברג וי' ברויאר (עורכים), שערי לשון: מחקרים בלשון העברית, בארמית ובלשונות היהודים מוגשים למשה בר־אשר, ירושלים תשס"ח, עמ' 115–127
 • "חשיבתו הבלשנית של רש"י", א' גרוסמן וש' יפת (עורכים), רש"י – דמותו ויצירתו, ירושלים תשס"ט, עמ' 123–138
 • "תפיסת השורש של רש"י", לשוננו עא (תשס"ט), עמ' 105–129
 • "שימוש בלעז להדגמה דקדוקית בפירוש רש"י למקרא", מסורות יח (תשע"ו), עמ' 45–57

רשומות באתר האקדמיה

 • "בשפה קלה ופשוטה"? – לדרך תרגומו של הרב יוסף קאפח, אקדם 61, עמ' 7