לשון וחיוך

זהו את המונח הלשוני המסתתר מאחורי האיור.