ציור רכבת מהחוברת הראשונה של מונחי הלשון והגדרת קטר, עשן, אד, רכבת, קרון, מחלקה, תא ומדחף

שעון בית הנתיבות

מונחים מאוירים משנת תרצ"ה

אנחנו מפרסמים כאן עותק נדיר של חוברת מונחים בהוצאת הברית העברית העולמית.*
החוברת הודפסה בוורשה ובלונדון בשנת תרצ"ה (1935), והיא מחזיקה ארבעה לוחות מונחים: כלי העבודה, שני לוחות של כלי המטבח ואמצעי התחבורת (תחבורה). בחוברת גם פרסומות אחדות מטעם מרכז "תרבות", רשת בתי ספר עבריים ציוניים שפעלה בארצות מזרח אירופה ובמיוחד בפולין בתקופה שבין שתי מלחמות העולם.

>> לצפייה בחוברת

חוברת המונחים המובאת כאן היא שריד לתרבות העברית המזרח־אירופית ששגשגה בתקופה שבין שתי מלחמות העולם.

את החוברת תרמה לארכיון האקדמיה ללשון העברית הגברת טלי הדני־אייל לזכר אימה שושנה אקהייזר ולזכר בני משפחתה שנספו בשואה.

שושנה אקהייזר נולדה בוורשה ב־1914, למדה בגן ילדים עברי ובבית הספר התיכון "יהודיה", והמשיכה בשנת 1934 את לימודיה בסמינר העברי למורים של רשת "תרבות" בווילנה.
את החוברת מצאו ילדיה לאחר מותה במזוודה ישנה שאוחסנה במחסן בית הוריהם. במזוודה נמצאו גם עשרות מכתבים, גלויות ומסמכים שנשמרו במעטפות בסדר מופתי. את המכתבים שלחו אליה הוריה, משה ומרים אקהייזר, ואחיותיה פלה ודורקה. הוריה ואחיותיה נספו בשואה.

מכתביו של האב נכתבו ברובם בעברית, ואילו מכתביה של האם כתובים יידיש. האחיות כתבו בפולנית. המכתבים נשלחו תחילה לווילנה עת שהתה שם לצורך לימודיה, ואחר כך לאנטוורפן שבבלגייה, שם שימשה שליחה של השומר הצעיר בשנת 1937. בשנת 1938 עלתה שושנה לארץ בתקווה שהוריה ואחיותיה, שהיו ציונים נלהבים, יגיעו בעקבותיה. חליפת המכתבים נמשכה עד ספטמבר 1939. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה נגדעה חליפת המכתבים, מלבד גלויה אחת שנשלחה מן הגטו ומברק שהועבר אליה באמצעות הצלב האדום.

מונחי הלשון - חוברת ראשונה, כריכה

* "הברית העברית העולמית" היא הגוף המאגד של ארגונים ושל קבוצות בארצות שונות הפועלים במשותף למען השפה העברית ותרבותה. הברית נוסדה בברלין בשנת 1931 במטרה לעודד תנועות הפועלות לקידום השפה העברית ברחבי העולם לעשייה משותפת. עם הקמתה חברו לברית בעיקר תנועות וארגונים שפעלו במזרח אירופה. לאחר מלחמת העולם השנייה ועם כינונה של מדינת ישראל שינתה הברית את פניה; משרדיה הוקמו בירושלים וממשלת ישראל הכירה בה כגוף רשמי הפועל להנחלת השפה העברית ותרבותה בתפוצות. הברית מוציאה שנתון "עם וספר" המיוחד לחקר השפה העברית.