זיכרונות כרך יב, תשכ"ה

ישיבות סד–סט

תוכן העניינים

מבואות

  • החברים באקדמיה בשנת תשכ"ה, עמ' 5
  • החלטות האקדמיה: מונחי הגיאוגרפיה: ד. גיאוגרפיה של האדם, עמ' 9 ◆ מונחי תרבות הגוף: יא. הרמת משקולות, עמ' 20 ◆ יב. היאבקות, עמ' 22 ◆ יג. משחק הנוצית, עמ' 26 ◆ מונחי החינוך: ג. המנהל בחינוך, עמ' 29 ◆ ד. מוסדות בחינוך, עמ' 34 ◆ ה. הכיתה, מורים ותלמידים, עמ' 37 ◆ ו. ביה"ס הגבוה, עמ' 40 ◆ מונחי הימאות: ח. מפרשׂיות וכלי שיט קטנים, עמ' 43 ◆ יב. המספנה, עמ' 47 ◆ מונחי כלי־יד בעבודות מתכת: א. כלי תפיסה, עמ' 50 ◆ ב. מפתחות, עמ' 53 ◆ ג. כלי חיתוך ושיוף, עמ' 56 ◆ מונחי המכונות: א. כלי הרמה, עמ' 61

הישיבה השישים וארבע (סד)

א. הענקת פרס זאלצמאן, עמ' 65 ◆ ב. אישור הצעת התקציב לשנת 1966-1965, עמ' 66 ◆ ג. הרצאת הא' סדן "עודפו של ביאליק", עמ' 68 ◆ ד. הרצאת הא' אברהם בן־יעקב "היסודות העבריים בשפת הדיבור של יהודי בבל", עמ' 72 ◆ ה. המילון למונחי הסכרים, עמ' 76 ◆ ו. מילואים למילון למונחי הבטון, עמ' 80 ◆ ז. מונחי כלי־יד בעבודות מתכת, פרקים א-ג, עמ' 81 ◆ ח. מונחי תרבות הגוף פרקים יא, יב, עמ' 81 ◆ ט. הכתיב והמבטא של eu, au במלים ממוצא לועזי, עמ' 81

הישיבה השישים וחמש (סה)

א. תיקונים לתקנון פרס זאלצמאן, עמ' 84 ◆ ב. מונחי החינוך, פרקים ג, ד, ה, עמ' 84 ◆ ג. שימוש ה"א הידיעה, עמ' 90 ◆ ד. אישור מונחי הנדסת דרכים, פרקים א-ב, עמ' 96 ◆ ה. הצורות סְבָב וסֶבֶב, עמ' 101

הישיבה השישים ושש (סו)

א. דברי אזכרה לשלמה דיקמן ז"ל מפי הא' סדן, עמ' 102 ◆ ב. מינוי ועד הנאמנים לקרן פרס זאלצמאן, עמ' 105 ◆ ג. שימוש ה"א הידיעה, עמ' 105 ◆ ד. צורתן העברית של מלים שאולות, עמ' 110

הישיבה השישים ושבע (סז)

א. צורתן העברית של מלים שאולות, עמ' 116 ◆ ב. צורתם העברית של השמות המסתיימים ב־ism, עמ' 119 ◆ ג. צורות הריבוי של קצת שמות עופות, עמ' 121 ◆ ד. מונחי כלי הרמה, עמ' 123

הישיבה השישים ושמונה (סח)

א. דו"ח המזכירות המדעית, עמ' 124 ◆ ב. הכרזה על פרסי זאלצמאן, עמ' 129 ◆ ג. צורתן העברית של מלים שאולות, עמ' 129 ◆ ד. מונחי משחק הנוצית, עמ' 135 ◆ ה. סֶבֶב – סְבָב, עמ' 137 ◆ ו. מראבו, עמ' 137 ◆ ז. דָרֵג – הִדְרִיג, עמ' 138 ◆ מונחי הימאות פרקים ד, יב, עמ' 139

הישיבה השישים ותשע (סט), עמ' 140