יצחק שבטיאל

תרס"ח–תש"ן, 1908–1990

  • נבחר לחבר־יועץ בי"א באדר ב' תשי"ז
  • נבחר לחבר בא' בסיוון תשל"ד
  • היה חבר ועדת הדקדוק והוועדה למונחי תרבות הגוף

יצחק שבטיאל, יליד ירושלים, היה מחנך ומפקח, והורה מקרא, תורה שבעל פה ולשון עברית וערבית במוסדות חינוך שונים ובאוניברסיטת בר־אילן.

י' שבטיאל זכה בתואר יקיר החינוך הדתי ובתואר יקיר העיר תל אביב יפו. הוא פרסם מאמרים בתחום המקרא ובתחום הלשון העברית וניקד את מדרש רבה במהדורת מירקין. הוא כתב ערכים לאנציקלופדיה המקראית ולאנציקלופדיה העברית.

ממאמריו

  • "על מסורת יהודי תימן בדקדוק לשון חז"ל", ארחות תימן (תשמ"ד), עמ' 67–69 ‬
  • "בֵּאור סתומות במקרא", ספר קורנגרין, תל אביב תשכ"ד, עמ' 268–271 ‬
  • "בארות בארות חמר", בית מקרא כב, ד (תשל"ז), עמ' 502–503