משה עסיס

  • נבחר לחבר־יועץ בשנת תש”ן
  • פרש בשנת תשע”ה

משה עסיס נולד בכ”ח בכסלו תש”ג (1942) בסוריה ועלה לארץ בתשכ”ב. הוא למד מקרא ותלמוד באוניברסיטה העברית בירושלים, וכתב את עבודת הדוקטור “סוגיות מקבילות בירושלמי (במסכתות: ביכורים, שבת, סוטה, מכות ונידה)” בשנת תשל”ו. 

בשנים תש”ל–תשל”ט הוא לימד באוניברסיטאות ירושלים ובן־גוריון ובהיברו יוניון קולג’ בסינסינטי. עסיס הוא פרופסור אמריטוס בחוג לתלמוד באוניברסיטת תל־אביב.

בשנת תשמ”ג הוענק לו פרס במחקר התלמוד ע”ש אליעזר שמשון רוזנטל.

תחומי עיסוקו המדעי: תלמוד ירושלמי, ספרות הגאונים והלוח העברי.

עסיס פרסם כשלושים מאמרים מדעיים בכתבי עת.

מפרסומיו

  • “קטע של ירושלמי סנהדרין”, תרביץ מו (תשל”ז), עמ’ 90-29, 329-326
  • “תשובה על קביעתה של שנת ד”א תתל”ח ליצירה”, Hebew Union College Annual 49 (1978) עמ’ א-כז
  • “לנוסח הרא”ף במסכת שקלים (נוסח הפנים של מהדו”ק)”, תעודה ג (תשמ”ג), עמ’ 70-57
  • “להגהות הגר”א על מסכת שקלים”, תרביץ נג (תשמ”ד), עמ’ 115-97
  • “לנוסח הירושלמי של רבי שלמה סיריליו במסכת שקלים”, ספר הזכרון להרב יצחק נסים, ב, ירושלים תשמ”ה, עמ’ קיט-קנט
  • “לבעיית עריכתה של מסכת נזיקין ירושלמי”, תרביץ נו (תשמ”ז), עמ’ 170-147
  • “ענייני לשון בפרק קמ”ג של ‘מבוא התלמוד’ לרב שמואל בן חופני גאון”, לשוננו נו (תשנ”ב), עמ’ 43-27