יוסף עופר

 • נבחר לחבר־יועץ בשנת תשס"א
 • נבחר לחבר בשנת תשע"א
 • חבר מערכת "העברית"
 • מזכיר מערכת לשוננו משנת תשע"א
 • יו"ר ועדת הדקדוק משנת תשע"ג וחבר בוועדת המינוח המרכזית
 • חבר המנהלה (מתשע"ח)

יוסף עופר נולד בכ"ט בתשרי תשט"ז (1955) בתל אביב. הוא בוגר ישיבת הר עציון באלון שבות. למד לתואר שני בחוג ללשון העברית, וקיבל בתשנ"ה תואר דוקטור מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים.

בשנים תשמ"ח–תש"ן הוא שימש מזכיר המערכת של "תרביץ", ובשנים תש"ן–תשנ"ח שימש מזכיר מדעי באקדמיה ללשון העברית.

פרופ' עופר מלמד במחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר־אילן ובמכללת הרצוג באלון שבות.

תחומי עיסוקו המדעי: חקר המסורה והלשון העברית ופרשני המקרא.

עופר כתב עשרות מאמרים בכתבי עת מדעיים וכן כתב מאמרים פופולריים.

מפרסומיו

 • המסורה הבבלית לתורה, עקרונותיה ודרכיה, ירושלים תשס"א
 • "כתר ארם צובה לאור רשימותיו של מ"ד קאסוטו", ספונות ס"ח, ד (תשמ"ט), יט, עמ' 344-277
 • "סדרי נביאים וכתובים", תרביץ נח (תשמ"ט), עמ' 189-155
 • "כיצד מצטטים מן התנ"ך?", לשוננו לעם מב, ב (תשנ"א), עמ' 57–61
 • "כתר ארם צובה והתנ"ך של ר' שלום שכנא ילין", ספר היובל לרב מרדכי ברויאר, ירושלים תשנ"ב, עמ' 353-295
 • "הגהת נוסח המקרא במהדורת 'כתר ירושלים'", לשוננו סד (תשס"ב), עמ' 206-181
 • פיקוח מדעי על מהדורת התנ"ך: כתר ירושלים – תנ"ך האוניברסיטה העברית, על פי הנוסח והמסורה של כתר ארם צובה וכתבי-יד הקרובים לו בשיטת הרב מרדכי ברויאר, ירושלים תש"ס
 • המסורה הבבלית לתורה – עקרונותיה ודרכיה, ירושלים תשס"א
 • "כתיב וקרי: פשר התופעה, דרכי הסימון שלה ודעות הקדמונים עליה", לשוננו ע (תשס"ח), עמ' 73-55; עא (תשס"ט), עמ' 279-255
 • "A Masoretic Note in the Aleppo Codex Concerning the Composite Words", Textus 21 (2002), pp. 209–233

רשימות באתר האקדמיה

 • פרישת ד"ר בירנבאום וד"ר עופר, אקדם 15, עמ' 2
 • בחירות לחברים יועצים (י' עופר); המסורה הבבלית לתורה – מאת י' עופר, אקדם 18, עמ' 1; עמ' 4
 • מבוא חדש–ישן למסורה (על ספרו של י' ייבין, המסורה למקרא), אקדם 24, עמ' 6
 • מי צריך הכוונת לשון? (מיום העיון הפתוח "לשון הרבים"), אקדם 27, עמ' 2
 • בחירות לחברים (י' עופר), אקדם 43, עמ' 3