דוד רוזנטל

  • נבחר לחבר־יועץ בשנת תשס”ט
  • נבחר לחבר בשנת תשע”ג

דוד רוזנטל לימד בחוג לתלמוד באוניברסיטה העברית בירושלים עד לפרישתו בשנת תשס”ט. פרופ’ רוזנטל חשף וההדיר כמה קטעי גניזה של התלמוד הירושלמי. עבודתו על נוסחאות המשנה של מסכת עבודה זרה סללה דרך להבנת תהליך מסירת המשנה.

תחומי עיסוקו המדעי: נוסחאות המשנה בבבל ובארץ ישראל; התלמוד הבבלי – לשונו, נוסחו ועריכתו.

רשימות באתר האקדמיה

  • בחירות לחברים יועצים (ד’ רוזנטל), אקדם 40, עמ’ 3
  • אוסף קטעי הגניזה הקהירית בז’נבה, אקדם 41, עמ’ 6