מגנט על מקרר ועליו הכיתוב: איך מפסקים רשימות? א. לחם. ב. גבינה, ג. סוכר; ד. תחפיף, ה. קמח. ?

איך מפסקים רשימות?

רבים מתלבטים כיצד לפסק רשימות שבהן כל סעיף בא בשורה נפרדת. האקדמיה לא קבעה כללים בעניין זה. ההחלטה איך לפסק נתונה אפוא לשיקול דעתו של הכותב או העורך לפי העניין ולפי סגנונו.

בפועל יש שלוש אפשרויות:

א. אי־שימוש בסימני פיסוק בכלל
דרך זו מתאימה בעיקר לפריטים קצרים ולרשימה העומדת בפני עצמה ואינה חלק מטקסט רחב יותר.

ב. סימן פיסוק בסוף הפריט האחרון
דרך זו מתאימה בייחוד אם הרשימה באה ברצף של טקסט ארוך יותר ויוצרת מעין משפט עם המילים הקודמות לה.

ג. סימן פיסוק בסוף כל פריט
בדרך כלל סימן הפיסוק יהיה נקודה ופסיק בסוף כל פריט, ובפריט האחרון נקודה. אבל אפשר גם לשים נקודה בסוף כל אחד מן הפריטים. דרך זו מתאימה בעיקר כשמדובר בסעיפים ארוכים ובפריטים המנוסחים כמשפטים.