הוועדה למונחי בלשנות

הוועדה למונחי בלשנות הוקמה בשנת תשע"א (2011) לשם הסדרת המינוח העברי בענפי הבלשנות העיקריים: תורת ההגה, תורת הצורות, התחביר, תורת המשמעים, חקר השיח ועוד.

קדמו לוועדה זו: ועדה למונחי דקדוק של ועד הלשון שפרסמה רשימות מונחים בתורת הצורות, בתחביר ובתורת ההיגוי בשנים תרצ"ו, תרצ"ז ותש"ג; ועדה למונחי בלשנות שפעלה באקדמיה בשנות השישים של המאה העשרים ועסקה במונחי תורת ההגה, אך החלטותיה לא הגיעו לכלל אישור במוסדות האקדמיה; ועדה למונחי דקדוק לבתי הספר שפרי עבודתה פורסם בשנת תשמ"ד (1984).

חברי הוועדה

  • פרופ' אורה שורצולד (יו"ר)
  • פרופ' סיריל אסלנוב (מסוף תשע"ג)
  • ד"ר רועי גפטר (מתשע"ו)
  • ד"ר קרן דובנוב (מרכזת הוועדה עד תשפ"א)
  • פרופ' זהר לבנת (מתשע"ח)
  • ד"ר ליאור לקס (מתשע"ה)
  • ד"ר אורי מור (מתשע"ה)
  • פרופ' טל סילוני (מתשפ"א)

מרכז הוועדה (משנת תשפ"ב) שלֵו פרפל.

חברים בעבר

ד"ר איתן גרוסמן (תשע"ה), פרופ' עידית דורון (עד תשע"ד), פרופ' דוד טלשיר (מתשע"ה עד מותו בתשע"ז), פרופ' עירית מאיר (ז"ל), פרופ' אהרן ממן (עד תשע"ט), ד"ר צבי סדן (עד תשע"ז), פרופ' אלישע קימרון (עד תשע"ד).

הפרקים שאושרו במליאת האקדמיה