תמר קציר – כלת הפרס לשנת תשע"ה

נימוקי ועדת הפרס

תמר קציר (כץ) היא מן השורה הראשונה של עובדי המחקר שהאקדמיה נתברכה בהם.

גב' קציר קיבלה עליה לרכז את עבודת המזכירות המדעית בתחום הקשר עם הציבור. בעבודתה היא מביאה לידי ביטוי ידע לשוני ושליטה מרשימה במקורות, יסודיות מחקרית, הבנה רחבה ומעמיקה, כושר ניסוח מעולה, אחריות ויזמה.

גב' קציר היא כותבת התוכן הראשית של אתר האקדמיה. בִּמְאות הרשימות שיצאו מתחת ידה – שמיסודן נועדו להציג הצגה ממצה את הידע הקיים – יש לא פעם הבנות חדשות ואף חידושים מדעיים הנובעים מבחינה מדוקדקת הן של המקורות הן של הספרות המדעית ומניתוח חד.

גם במשימותיה האחרות – בין שהוטלו עליה ובין שקיבלה עליה ביזמתה – היא מפגינה מקצועיות יצירתיות ותבונה, בהן תשובות לציבור, ריכוז הוועדה למילים בשימוש כללי, דף הפייסבוק של האקדמיה, הרצאות בכינוסים מדעיים ולקהלים ייעודיים ועוד ועוד.

מסירותה ומחויבותה המוחלטות של גב' קציר לאקדמיה אינן מסתיימות בסיום יום העבודה. את משימותיה היא משלימה לפי אמות המידה הגבוהות שקבעה לעצמה הן בתפוקה הן ברמת המוצר.

בשל פועלה זה ובשל פעולות אחרות שקצרה היריעה מלפרטן נמצאה תמר קציר ראויה לפרס לעובדי מחקר מצטיינים של האקדמיה ללשון העברית לשנת תשע"ה.

פרס לעובדי מחקר מצטיינים באקדמיה על שם עוזי רמון, תמר קציר